Předmět: Atelier 1

« Zpět
Název předmětu Atelier 1
Kód předmětu KUM/AM1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 18
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Stolín Jan, doc. M.A.
 • Loskot Richard, MgA.
 • Prokeš Jaroslav, MgA. Ph.D.
 • Vlachynská Petra, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Průzkum a analýza Koncept Design Environmental design + architektura Design Prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 280 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kreativní přístup k hledání řešení uměleckých studijních úkolů, schopnost samostatné tvůrčí práce. Snaha nalézat mezioborová řešení výtvarných projektů v propojení s technickými předměty studia. Otevřenost ke kreativním experimentům na pomezí umění, designu, technologií a veřejného prostoru. Ateliér je v magisterském programu především prostředím, které umožňuje studentovi rozvinout vlastní tvůrčí potenciál, hledat nové možnosti ve vyjadřování v součinnosti s posledním vývojem technologií zobrazování a hlubokou znalostí kontextu současného umění. Atmosféra ateliéru je kontinuálním diskurzem na témata umělecké praxe a reflexe současné společnosti. Ateliér je založen na individuální práci studentů, která je průběžně konzultována a korigována. Výsledek je hodnocen formou zkoušky.
Student se zdokonalí v přesném definování vlastních názorů a jejich úspěšné prezentaci.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Schopnost vytvořit si vlastní názor, kreativita, multioborové schopnosti.
Doporučená literatura
 • Dewey, J. Experience and nature. Chicago, 1925.
 • Foucault, M. Myšlení vnějšku. Praha, 1984.
 • Foucault, M. Sen a obraznost. Liberec, 1984.
 • Hobsbawm, E., Ranger,T. The invention of tradition. Cambridge, 1983.
 • Hochman, E. Crucible of modernism. New York, 1997.
 • Christopher, A. Architectural design. 1968.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní