Předmět: Atelier 2

« Zpět
Název předmětu Atelier 2
Kód předmětu KUM/AM2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 18
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Stolín Jan, doc. M.A.
 • Loskot Richard, MgA.
 • Prokeš Jaroslav, MgA. Ph.D.
 • Vlachynská Petra, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Průzkum a analýza Koncept Design Environmental design + architektura Design Prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kreativní přístup k hledání řešení uměleckých studijních úkolů, schopnost samostatné tvůrčí práce. Snaha nalézat mezioborová řešení výtvarných projektů v propojení s technickými předměty studia. Otevřenost ke kreativním experimentům na pomezí umění, designu, technologií a veřejného prostoru. Ateliér je v magisterském programu především prostředím, které umožňuje studentovi rozvinout vlastní tvůrčí potenciál, hledat nové možnosti ve vyjadřování v součinnosti s posledním vývojem technologií zobrazování a hlubokou znalostí kontextu současného umění. Atmosféra ateliéru je kontinuálním diskurzem na témata umělecké praxe a reflexe současné společnosti. Ateliér je založen na individuální práci studentů, která je průběžně konzultována a korigována. Výsledek je hodnocen formou zkoušky.
Student získá schopnost zaměřit se a vylepšit svoje slabiny, pracovat na co nejširším spektru zakázek.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Otevřenost k různým názorům, sebekritika a touha po zlepšení svých slabých stránek.
Doporučená literatura
 • The history of garden design. Thames and Hudson, 1991.
 • De Oliveira, N., Oxley, N., Petry, M. Installation Art in the New Millennium. Thames & Hudson, 2004.
 • Lynch, K. Das bild der stady. Berlin, 1965.
 • Sparke, P. A century of design. 1998.
 • Sudjic, D. The Edifice Complex. Penguin London, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní