Předmět: Atelier 3

« Zpět
Název předmětu Atelier 3
Kód předmětu KUM/AM3
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 18
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Stolín Jan, doc. M.A.
  • Loskot Richard, MgA.
  • Prokeš Jaroslav, MgA. Ph.D.
  • Vlachynská Petra, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Průzkum a analýza Koncept Design Environmental design + architektura Design Prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 280 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 280 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kreativní přístup k hledání řešení uměleckých studijních úkolů, schopnost samostatné tvůrčí práce. Snaha nalézat mezioborová řešení výtvarných projektů v propojení s technickými předměty studia. Otevřenost ke kreativním experimentům na pomezí umění, designu, technologií a veřejného prostoru. Ateliér je v magisterském programu především prostředím, které umožňuje studentovi rozvinout vlastní tvůrčí potenciál, hledat nové možnosti ve vyjadřování v součinnosti s posledním vývojem technologií zobrazování a hlubokou znalostí kontextu současného umění. Atmosféra ateliéru je kontinuálním diskurzem na témata umělecké praxe a reflexe současné společnosti. Ateliér je založen na individuální práci studentů, která je průběžně konzultována a korigována. Výsledek je hodnocen formou zkoušky.
Na závěr třetího ateliéru bude student komplexní osobností plně připravenou na samostatnou závěrečnou diplomovou práci.
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Plně vyvinutá osobnost, která je schopná samostatně řešit nastalé problémy tvůrčím způsobem.
Doporučená literatura
  • Breiing, B., Eliasson, O. Olafur Eliasson: Your Light House: Working With Light,1991-2004. Hatje Cantz Publishers, 2004.
  • Popper, F. From Technological to Virtual Art. The MIT Press, 2007.
  • Rush, M. New Media in Late 20th Cent.. Thames & Hudson, 1999.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní