Předmět: Audiovizuální technika 2

« Zpět
Název předmětu Audiovizuální technika 2
Kód předmětu KUM/AT2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Charvát Richard, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
 • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Digitální syntéza (SW). Metody - samplovací - fyzikální modelování (virtuální syntéza) Software emulace analogových nástrojů. MIDI. Mixování. Samplování. Granulární syntéza. Kódování zvukové syntézy pomocí audio knihoven. Návrh vlastní interaktivní miniaudio aplikace (API). Improvizace a kompozice, performance.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
 • www.artunia.com.
 • www.ikmultimedia.com.
 • www.teenageengineering.com.
 • Bailey, D. Improvisation: Its Nature And Practice In Music. Da Capo Press, 1993.
 • Collins, N. HandmadeElectronic music: The Art of Hardware Hacking.. Routlege, 2009.
 • Holmes, T. Electronic and Experimential Music: Technology, Music and Culture. Routledge, 2015.
 • Sara, H. John Cage: A Research and Information Guide. Taylor & Francis Ltd., 2017.
 • Strange, A. Electronic Music Systems, Techniques, And Controls. William C Brown Pub, 1983.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní