Předmět: Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1

« Zpět
Název předmětu Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1
Kód předmětu KUM/DO1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nábělek Kamil, Mgr. Ph.D.
 • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Problémy: obraz x text, konvencionalita x přirozenost obrazového znaku, intencionalita malby x kauzalita fotografie. Problém vnímání a pohledu - historické, kulturní a ideologické podmínění. Témata: Ernst Gombrich - zobrazování jako vztah konvencionalismu a přirozenosti. Nelson Goodman - konvencionalismus zobrazování a problematizace ikonického znaku. Michel Foucault - sémantický paradox vztahu vizuálního a verbálního. Erwin Panofsky - významové struktury obrazu, vztah ikonologie a sémiotiky. Roger Scruton - vztah reprezentace a intencionality. Metodologické vymezení vizuální kultury, místo vizuálních studií v rámci humanitních a sociálních disciplín.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Problémy: obraz x text, konvencionalita x přirozenost obrzového znaku, intencionalita malby x kauzalita fotografie. Problém vnímání a pohledu historické, kulturní a ideologické podmínění.Témata: Ernst Gombrich zobrazování jako vztah konvencionalismu a přirozenosti. Nelson Goodman konvencionalismus zobrazování a problematizace ikonického znaku. Michel Foucault sémantický paradox vztahu vizuálního a verbálního. Erwin Panofsky významové struktury obrazu, vztah ikonologie a sémiotiky. Roger Scruton vztah reprezentace a intencionality. Metodologické vymezení vizuální kultury, místo vizuálních studií v rámci humanitních a sociálních disciplín.
Uvědomit si souvislosti mezi dějinami umění a vizuální kulturou.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Klasifikovaný zápočet: esej, diskuse nad esejem.
Doporučená literatura
 • Arendtová, H. Krize kultury. Praha, 1994.
 • Aumont, J. Obraz. Praha, 2005.
 • Benjamin, V. Dílo a jeho zdroj. Praha, 1979.
 • Berger, J. Ways of Seeing. London, 1972.
 • Crary, J. Modernizing Vision. in: Foster, Hal (ed.), Vision and Visuality. Seattle, 1988.
 • Foster, H. Vision and Visuality. Seattle, 1988.
 • Foucault, M. Slová a veci. Bratislava, 1987.
 • Foucault, M. Toto nie je fajka. Bratislava, 1994.
 • Gombrich, E. Meditation on a Hobby Horse. Chicago, 1985.
 • Gombrich, E. The Image and the Eye. Oxford, 1986.
 • Gombrich, E. Umění a iluze. Praha, 1985.
 • Goodman, N. Jazyky umění. Praha, 2007.
 • Goodman, N. Skutečnost znovu ztvárněná. in: Zuska, Vlastimil (ed), Umění, krása, šeredno. Praha, 2003.
 • Goodman, N. Způsoby světatvorby. Bratislava, 1996.
 • Jay, M. Scopic Regimes of Modernity. in: Foster, Hal (ed.), Vision and Visuality. Seattle, 1988.
 • Kesner, L. Vizuální teorie: Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany, 1997.
 • Lyotard, J.F. Reprezentace, prezentace, nereprezentovatelné. In: Návrat a jiné eseje. Praha, 2003.
 • Mitchell, W.J. Showing seeing. A critique of visual culture. in: Mirzoeff, Nicholas (ed.), The Visual Culture Reader. New York, 2002.
 • Mitchell, W.J. Thomas, Iconology. Chicago, 1986.
 • Mitchell, W.J.T. Icolonogy, Text, Odeology. Chicago, 1997.
 • Moxey, K. The Practise of Theory: Poststructuralism, Cultural Politics and Art History.. NY, 1994.
 • Nicholas. The visual Culture Reader. New York, 2002.
 • Panofsky, E. Význam ve výtvarném umění. Praha, 1981.
 • Scruton, R. Fotografie a zobrazování. in: Estetické porozumění. Praha, 2004.
 • Sontagová, S. O fotografii. Litomyšl, 2002.
 • Sturken, M., Cartwright, L. Practices of looking: an intorduction to visual culture. New York, 2003.
 • Zuska, V. Umění, krása, šeredno. Texty z estetiky 20. Století. Praha, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní