Předmět: Kapitoly z dějin a teorie obrazu 3

« Zpět
Název předmětu Kapitoly z dějin a teorie obrazu 3
Kód předmětu KUM/DO3
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Nábělek Kamil, Mgr. Ph.D.
 • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
a) Filosofie: vymezení filosofie - moudrost o světě, forma života, odborná nauka. Přirozený životní postoj a postoj teoretický: ontologický, transcendentální a empirický. Přehled témat: ontologická diference, existence, svět, tělesnost, jazyk. Přehled přístupů: fenomenologie, existencialismus, hermeneutika, strukturalismus, poststrukturalismus a postmoderna, analytická filosofie, filosofie a teorie vědy. b) Estetika: předmět a metody estetiky, estetický objekt, a estetický prožitek, estetické kategorie, estetický soud. c) Dějiny umění: exaktní věda x výklad, problém dějinnosti, autonomie a heteronomie umění

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
a) Filosofie: vymezení filosofie moudrost o světě, forma života, odborná nauka. Přirozený životní postoj a postoj teoretický: ontologický, transcendentální a empirický. Přehled témat: ontologická diference, existence, svět, tělesnost, jazyk. Přehled přístupů: fenomenologie, existencialismus, hermeneutika, strukturalismus, poststrukturalismus a postmoderna, analytická filosofie, filosofie a teorie vědy. b) Estetika: předmět a metody estetiky, estetický objekt, a estetický prožitek, estetické kategorie, estetický soud. c) Dějiny umění: exaktní věda x výklad, problém dějinnosti, autonomie a heteronomie umění
Uvědomit si souvislosti mezi dějinami umění a vizuální kulturou.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Klasifikovaný zápočet: písemný test.
Doporučená literatura
 • Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. Praha, 1990.
 • Bakoš, J. Štyry trasy metodológie dejín umenia. Bratislava, 2000.
 • Barthes, R. Co je to kritika? in: Kritický sborník č.1/1994.
 • Benyovszky, L. a kol. Filosofická propedeutika II.. Praha, 2001.
 • Grenz, S. Úvod do postmodernismu. Praha, 1997.
 • Chalupecký, J. Obhajoba kritiky., in: Chalupecký, J., Umění dnes. Praha, 1966.
 • Jaspers, K. Úvod do filosofie. Praha, 1991.
 • JŮZL, M., PROKOP, D. Úvod do estetiky, Praha, Nakladatelství Panorama, 1989, 427 s., ISBN 80-7038-051-9..
 • Jůzl, M., Prokop, D. Úvod do estetiky. Praha, 1989.
 • Kesner, L. Vizuální teorie: Současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Jinočany, 1997.
 • Kotík, J. Pět studií o užitné hodnotě., in: Kotík, J., Hrách na stěnu házeti anebo o užitečnosti věcí. Praha, 1964.
 • Liessmann, K.P., Zenaty, G. O myšlení - úvod do filosofie. Praha, 1994.
 • Peregrin, J. Úvod do analytické filosofie. Praha, 1992.
 • Petříček, M. Úvod do (současné) filosofie. Praha, 1991.
 • Pospiszyl, T. Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky.
 • Ptáčková, B., Stibral, K. Estetika na dlani. Olomouc, 2002.
 • Sontagová, S. Proti interpretaci. in: Kritický sborník č.3/1994.
 • Störig, H.J. Malé dějiny filosofie. Praha, 2007.
 • Zuska, V. Estetika - úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní