Předmět: Diplomová práce

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce
Kód předmětu KUM/DP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 30
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vlachynská Petra, MgA. Ph.D.
  • Stolín Jan, doc. M.A.
  • Loskot Richard, MgA.
  • Prokeš Jaroslav, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Konzultace projektu diplomové práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Příprava na zápočet - 900 hodin za semestr
Výstupy z učení
Diplomovou prací prokazuje student tvůrčí zralost a osvojení znalostí a dovedností potřebných k samostatné tvorbě v oblasti umění a tvorby ve veřejném prostoru na úrovni absolventa magisterského stupně studia. Samostatná intenzívní práce na realizaci diplomové práce se souběžnými konzultacemi je podmínkou k úspěšnému zakončení studia.
Potvrzení profesionálních uměleckých schopností odpovídajících akademické hodnosti MgA.
Předpoklady
Podmínkou je úspěšné absolvování Ateliéru environmental design 1- 6.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Samostatná intenzívní práce na realizaci diplomové práce se souběžnými konzultacemi.
Doporučená literatura
  • Literatura se určuje dle zaměření, náplně a obsahu atelierového zadání..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní