Předmět: Filozofie a umění 3

« Zpět
Název předmětu Filozofie a umění 3
Kód předmětu KUM/FU3
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
 • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
III. REVOLTA A KONZERVATIVNÍ POSTOJ 1. Pokrok v umění a cíle pokroku neboli utopie a realita. 2. Revoluce a dekadence v umění a ve filozofii po roce 1800. 3. Vize osvobození v revoluci 1848: Richard Wagner a Gottfried Semper. 4. Vize proletářských revolucí a anarchismus. 5. Umělcovo poslání v revoluci. 6. Zásady konzervativní filozofie: teorie vkusu. 7. Měšťanská společnost a revolta avantgard 8. Dada jako světový názor. 9. Futurismus jako teorie stroje. 10. Surrealistická vize společnosti a komunismus. 11. Květinové společenství a jeho zdroje 12. Odpoutání se v opojení - realizace dionýského principu v současnosti. 13. Vstup do Platónovy jeskyně v internetu. 14. Tělo jako překážka medializace. IV. 1. Psychoanalýza a osvobození: proti zotročení schematy. 2. Druhy smrti a oběť: body art a exibicionismus. 3. Rychlost a mizení smrti: svoboda venku. 4. Vznášení se a virtuální tělo: svoboda doma. 5. Pohlaví a erós neboli sexuální revoluce. 6. Tanec jako osvobození. 7. Estetika techno a filozofie techniky. 8. "Již jen nějaká perverze nás může zachránit." 9. Mezi masovou kulturou a snobstvím: virtuální kýč. 10. Cyberspace a klasická definice prostoru. 11. Revolta existencialistická a revolta virtuální: etika internetu. 12. Touha a tělo neboli vlastní hranice. 13. Ticho a spánek neboli inženýři lidských duší. 14. Nesmrtelnost neboli umění a chvíle. Bibliografie Studium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukázkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý slouží jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění a filozofické rozbory jednotlivých uměleckých děl a směřování uměleckého dění. Třetí okruh obsahuje spisy k esejům studentů, zahrnuje problém anarchismu a vzpoury umělce v kontextu dějin umění a v kontextu společenském.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
III. REVOLTA A KONZERVATIVNÍ POSTOJ 1. Pokrok v umění a cíle pokroku neboli utopie a realita. 2. Revoluce a dekadence v umění a ve filozofii po roce 1800. 3. Vize osvobození v revoluci 1848: Richard Wagner a Gottfried Semper. 4. Vize proletářských revolucí a anarchismus. 5. Umělcovo poslání v revoluci. 6. Zásady konzervativní filozofie: teorie vkusu. 7. Měšťanská společnost a revolta avantgard 8. Dada jako světový názor. 9. Futurismus jako teorie stroje. 10. Surrealistická vize společnosti a komunismus. 11. Květinové společenství a jeho zdroje 12. Odpoutání se v opojení realizace dionýského principu v současnosti. 13. Vstup do Platónovy jeskyně v internetu. 14. Tělo jako překážka medializace. IV.1. Psychoanalýza a osvobození: proti zotročení schematy. 2. Druhy smrti a oběť: body art a exibicionismus. 3. Rychlost a mizení smrti: svoboda venku. 4. Vznášení se a virtuální tělo: svoboda doma. 5. Pohlaví a erós neboli sexuální revoluce. 6. Tanec jako osvobození. 7. Estetika techno a filozofie techniky. 8. "Již jen nějaká perverze nás může zachránit." 9. Mezi masovou kulturou a snobstvím: virtuální kýč. 10. Cyberspace a klasická definice prostoru. 11. Revolta existencialistická a revolta virtuální: etika internetu. 12. Touha a tělo neboli vlastní hranice. 13. Ticho a spánek neboli inženýři lidských duší. 14. Nesmrtelnost neboli umění a chvíle.Bibliografie Studium se opírá o tři okruhy literatury. První se čte v seminářích v ukázkách a tvoří ho základní klasické spisy. Druhý slouží jako doprovod k přednáškám a tvoří ho přehledové monografie současného umění a filozofické rozbory jednotlivých uměleckých děl a směřování uměleckého dění. Třetí okruh obsahuje spisy k esejům studentů, zahrnuje problém anarchismu a vzpoury umělce v kontextu dějin umění a v kontextu společenském.
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

V rámci semestru studenti vypracují seminární práci. Zápočet je udělen na základě ústního pohovoru, zaměřeného na odevzdanou práci a k tématům z přednášek. Navazuje ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • Friedmen, K. Fluxus Reader. New York, 1999.
 • Hummel, J. Wiener Aktionismus. Milano, 2004.
 • Chalupecký, J. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha, 1998.
 • Kundera, L. DADA. Praha, 1983.
 • Martel, R. Art Acion 1958 - 1998. Québec, 2001.
 • Rezek, P. Tělo věc a skutečnost v současném umění. Praha, 1982.
 • Sawelson-Gorse, N. Women in Dada. 1998.
 • Srp, K. Minimal & Earh & Concept Art. Praha, 1982.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní