Předmět: Galerijní praxe

« Zpět
Název předmětu Galerijní praxe
Kód předmětu KUM/GP
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Zavadil Karel Matouš, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
 • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je ve výkladové části zaměřen na uchopení problematiky uměleckého provozu, kdy je charakterizován především praktický proces veřejné prezentace výtvarných děl, ale i širší společenský kontext. V praktické části pak je kladen důraz na modelovou realizaci fiktivního výstavního projektu. Témata: Úvod, role výstavy v kulturním provozu, základní aspekty výstavy, exponát a artefakt, současná kulturní politika, klíčové modely kulturní politiky, zadání autorského projektu. Obsah a záměr výtvarné výstavy. Téma a výběr exponátů, druhy výstav podle tématu. Záměr a důvody výstavní činnosti (kulturní a ekonomické). Záměr a anotace. Záměr a nároky na jeho naplnění. Zmapování stávajícího galerijního provozu. Stereotypy prezentace výtvarného umění v České republice před a po roce 1989. Subjekty výtvarné výstavy. Pořadatel výstavy. Autor výstavy. Role kurátora. Architekt. Redaktor katalogu. Grafik. Výstavní projekt a projektový cyklus. Profil Galerie. Galerie a sociální kontext. Atypické negalerijní prezentace: site specifik, performance, street art. Prvky realizace výstavy. Průnik hledisek - věcné, časové, prostorové, informační, právní a ekonomické. Fundrasing uměleckých projektů a veřejná prospěšnost. Věcné hledisko - exponáty a katalog výstavy v užším smyslu, katalogové údaje; výstavní katalog v širším smyslu, jeho obsah (oficiální projevy, poděkování, odborné texty, literatura a soupis výstav, katalog děl, obrazová část, rejstříky, sponzoři. Časový horizont - harmonogram, hlavní termíny, síťový graf. Prostorový horizont - místo konání, architektonické řešení, osvětlení, instalace, údržba. Informační hledisko. Public relations. Mass media Tisková zpráva, tiskové materiály. Právní a smluvní hlediska. Budování sbírky. Ekonomické hledisko. Nákladové položky. Příjmové položky. Představení struktury modelového kurátorského projektu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
 • Bělohradský, V. Mezi světy & mezivěty. Novela bohemica, 2013.
 • Bělohradský, V. Společnost nevolnosti. Praha Sociologické nakladatelství, 2014.
 • Bourriaud, N. Postprodukce. Praha, 2004.
 • Dubuffet, J. Dusivá kultura1998. Praha Hermann a synové, 1998.
 • Gáblíková, S. Selhala moderna. nakladatelství Votobia Olomouc, 1998.
 • Hula, J., Schmelzová, R., Špičáková, B. Výstavní katalog. Cesty mohou být rozličné, Výstavy současného umění v ústavech AV ČR. Archiv výtvarného umění Kostelec nad Černými lesy, 2015.
 • Chalupecký, J. Na hranicích umění. Kladno, 1990.
 • Kerhartová, J. Humor a hra v Galerii H. UK - Pedagogická fakulta, 2016.
 • Kopecký, D. Medium Kurátor. Role kurátora v současném umění. Praha Agite, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní