Předmět: Kritický seminář 1

« Zpět
Název předmětu Kritický seminář 1
Kód předmětu KUM/KS1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Srp Karel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
  • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cíl prvého ročníku kritického semináře bude spočívat v podrobném seznámení mladých, nastupujících umělců s literaturou od jejich předchůdců. Bude se zabývat všemi písemnými formami způsobu prezentace samotných umělců během dvacátého století od manifestů, teoretických statí, pedagogických návrhů, nejrůznějších prohlášení, rozhovorů, vzpomínek. Ukáže různé možnosti jak k psaní přistupovali zástupci avantgardního, moderního a postmoderního umění tak, aby studenty přivedl k vlastní kritické reflexy. Dvacáté století bylo širokým obdobím nejrůznějších vlastních textů umělců, kterým již nepostačovalo k vyjádření jejich umělecké dílo, ale často byli postaveni před nutnost jeho objasnění či obhájení před veřejností a výtvarnou kritikou. Dnes se ukazuje, že právě tato stránka nezbytně patří k výbavě jakéhokoli umělce, bez jejíž dovednosti nemůže svou práci představit. z obsáhlého pole dokumentů budou vybrány zejména ty, které se týkaly pojetí prostoru a pohybu, od úvodního manifestu futurismu z 20. 2. 1909 se bude pokračovat přes slavnou knižnici Bauhausu k dimenzionalismu a kinetismu, aby se dále položil důraz na latinskou Ameriku a posléze na mnoho textů, souvisejících s minimálním, konceptuálním a environmentálním uměním. Úkolem studenta bude představit jím vybraný manifest či umělecký program v písemné podobě.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní