Předmět: Kritický seminář 2

« Zpět
Název předmětu Kritický seminář 2
Kód předmětu KUM/KS2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Srp Karel, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Druhý ročník bude spočívat ve vlastním písemném projevu jednotlivých studentů. Každý z nich napíše po společné konzultaci jednak práci, věnovanou autorovi, který jej v jeho tvorbě nejvíce inspiroval, jednak práci, která se již bude týkat jeho vlastní činnosti, jejíž teoretické předpoklady a výstupy bude muset obhájit. Důraz bude kladen na vlastní kritickou reflexi nad projevy cizích autorů a vlastní, počínající samostatnou uměleckou tvorbou. Student tak projde průpravou, která mu umožní, aby své postoje písemně a slovně obhájil před veřejností, jak je to dnes z mnoha stran vyžadováno. Zároveň bude přiveden k nutnosti teoretického odůvodnění svého uměleckého postoje.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní