Předmět: Sociální a virtuální dimenze umění ve věku nových médií

« Zpět
Název předmětu Sociální a virtuální dimenze umění ve věku nových médií
Kód předmětu KUM/SVD
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
 • Nábělek Kamil, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Počátek sociálních a technologických úvah o umění. Umění jako objekt a produkt techniky (ruský konstruktivismus a produktivismus, Bauhaus, koncept laboratoří - např. Vchutemas). Umělecké dílo ve věku jeho technické reprodukovatelnosti (Walter Benjamin). Od produkce k postprodukci (SI, DAZ). Mediální umění - dialog mezi "sociálním" a "virtuálním". Historický přehled mediálního a proměna konceptu díla. Od panoramatických projekcí k interaktivní simulaci. Technoimaginace, estetika médií. Pojetí estetické distance, rozvoj interaktivity. Principy nových médií - numerická reprezentace, automatismus, modulovatelnost, variabilita, transkódování (transkulturní kódování). Od počítačové grafiky k net artu, intermedia a kybernetické umění. Virtuální prostory a virtuální realita. Technologicky strukturované proměny pojetí těla, prostoru a světa. Postmediální společnost.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zabývá komplexním kulturně společenským tématem vztahem umění, společnosti a technologií. Umění je viděno jako sociální aktivita a prostředek komunikace. Tento sociální a komunikační aspekt umění je pak sledován i v oblasti nových médií. Téma je nahlíženo z uměleckoestetické perspektivy, ale zahrnuje v sobě i mediálně technické úvahy, úvahy sociální a kulturní (dialog mezi sociálním a virtuálním). Ukazuje proměnu konceptů umění a tvorby. Počátek sociálních a technologických úvah o umění. Umění jako objekt a produkt techniky (ruský konstruktivismus a produktivismus, Bauhaus, koncept laboratoří např. Vchutemas). Umělecké dílo ve věku jeho technické reprodukovatelnosti (Walter Benjamin). Od produkce k postprodukci (SI, DAZ). Mediální umění dialog mezi "sociálním" a "virtuálním". Historický přehled mediálního a proměna konceptu díla. Od panoramatických projekcí k interaktivní simulaci. Technoimaginace, estetika médií. Pojetí estetické distance, rozvoj interaktivity. Principy nových médií numerická reprezentace, automatismus, modulovatelnost, variabilita, transkódování (transkulturní kódování). Od počítačové grafiky k net artu, intermedia a kybernetické umění. Virtuální prostory a virtuální realita. Technologicky strukturované proměny pojetí těla, prostoru a světa. Postmediální společnost.
Rozvinout schopnost reflexe a kontextuálního myšlení. Získat přehled o sociálním a technologickém kontextu současného umění a architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: esej, diskuse nad esejem
Doporučená literatura
 • Barlow, J.P. A Declaration of the Independence of Cyberspace. 1996.
 • Baudrillard, J. Dokonalý zločin. Periplum Olomouc, 2001.
 • Benjamin, W. Umělecké dílo ve věku jeho technické reprodukovatelnosti. Bratislava, 1999.
 • Bey, H. Dočasná autonomní zóna. Praha, 2004.
 • Bishop, C. Participation. The MIT Press, Cambbridge, Massachusetts, 2006.
 • Bourriaud, N. Postprodukce. Praha, 2004.
 • Burnham, J. The Aesthetics of Inteligent Systems. 1968.
 • Davis, E. TechGnosis: Myth, Magic and Mysticismu in the Age of Information. NY, 1998.
 • Debord, G. Společnost spektáklu. Praha, 2007.
 • Lévy, P. Kyberkultura. Praha, 2001.
 • Youngblood, G. Expanded Conema. Toronto, 1970.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní