Předmět: Výtvarný ateliér 9

« Zpět
Název předmětu Výtvarný ateliér 9
Kód předmětu KUM/VA9
Organizační forma výuky Ateliér
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Novák Aleš, Ing. arch. MgA.
Obsah předmětu
Výtvarný ateliér je místem pro jedince u nichž je shledávána touha po svobodném vyjádření. Nekonečný prostor se všemi duchovními významy, které jsou v nás a stávají se uchopitelnými slovem, linií, paprskem světla, vnitřním zahlédnutím idejí a událostí, nebo energií. Výtvarný projev je neomezený, jak v tématech, tak ve formách.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výtvarný ateliér je místem pro jedince u nichž je shledávána touha po svobodném vyjádření. Nekonečný prostor se všemi duchovními významy, které jsou v nás a stávají se uchopitelnými slovem, linií, paprskem světla, vnitřním zahlédnutím idejí a událostí, nebo energií. Výtvarný projev je neomezený, jak v tématech, tak ve formách.
Student získá praktické zkušenosti s přípravou a realizací vlastních uměleckých projektů
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Vypracování atelierové semestrální práce a její úspěšné obhájení. 1. analýza zadaného tématu 2. vlastní koncept 3. výtvarné řešení
Doporučená literatura
 • Gombrich, E.H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0416-7.
 • Hlaváček, J. Výpovědi umění. Severočeské nakladatelství, 1991.
 • Kandinsky, W. O duchovnosti v umění. Triáda, 1998.
 • Knížák, M. Jeden z možných postojů jak být s uměním. Votobia Praha, 1997.
 • Lamač, M. Myšlenky moderních malířů. Praha, 1989.
 • Malevič, K. Suprematické zrcadlo. Texty k bezpředmětnosti. Brody, 1997.
 • Pešánek, Z. Kinetismus. Nakladatelství české grafické unie, 1941.
 • Rezek, P. K teorii plastičnosti. 2004.
 • Rezek, P. Tělo věc a skutečnost v současném umění. Praha, 1982.
 • Sol LeWitt. Minimal-Eart-Koncept Art, Větyo konceptuálním umění. Jazzová sekce.
 • Volavková-Skořepová, Z. Myšlenky moderních sochařů. 1971.
 • Zhoř, I. Proměny soudobého výtvarného umění. SPN Praha, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní