Předmět: Číslicové počítače

« Zpět
Název předmětu Číslicové počítače
Kód předmětu MTI/CIP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jandura Pavel, Ing. Ph.D.
 • Svoboda Přemysl, Ing.
 • Tyl Pavel, Ing.
 • Lamr Marián, Ing. Ph.D.
 • Tůma Petr, doc. Ing. CSc.
 • Martinec Tomáš, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
<u>Témata přednášek: </u> Základní pojmy počítačové techniky Standardní jednoduché a vybrané složené datové typy, datové struktury Operační paměť počítače, způsoby adresování, ukládání dat v paměti Procesor, instrukce pro přesuny dat, pro logické operace, aritmetické operace, instrukce pro větvení programu Program, podprogram, standardní programové konstrukce Vstupní-výstupní operace, standardní počítačová rozhraní Disková zařízení, periferie Struktura programového vybavení Operační systémy Aplikační programy Vývojové prostředky <u>Náplň cvičení: </u> Číselné soustavy Standardní datové typy Binární tvar informace uložené v počítači, převody Grafické adaptéry, práce s video pamětí (textový režim v DOSu), ukázky příslušných programů v Pascalu Výstavba programátorského modelu procesoru, registry, paměť, IO prostor Vytváření sekvencí instrukcí Stavba jednoduchých programových konstrukcí Cykly Časování programu Komunikace se standardními periferiemi

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úvodní předmět do studia informatických předmětů. Seznámení se základními pojmy a standardy počítačové techniky. Základní rozdělení počítačových systémů a informace o jejich architektuře. Komunikace mezi počítači. Cílem předmětu je vyrovnat různé úrovně zkušeností studentů před studiem specializovaných informatických předmětů
Úvodní předmět do studia informatických předmětů. Seznámení se základními pojmy a standardy počítačové techniky. Formáty různých typů informace pro její uložení a zpracování v počítačích. Základní techniky sestavování programu, algoritmizace jednoduchých úloh.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Znalost základních pojmů z počítačové techniky. Jednoduché manipulací se základními počítačovými typy, sestavení jednoduchých algoritmů řazením instrukcí, popis chování technického systému konečným automatem.
Doporučená literatura
 • Borland. Turbo Pascal, Reference guide.. 1989.
 • Intel. Embedded microcontrollers I.. 1990.
 • Jinoch, J. - Müller, K. - Vogel, J. Programování v jazyku Pascal. SNTL Praha, 1988.
 • Nashelsky, L. Introduction to digital technology.. John Wiley & Sons, New York, 1983.
 • Šnorek, M. - Richta, K. Připojování periférií k PC. Grada Praha, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní