Předmět: Bakalářská práce

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce
Kód předmětu NTI/BP1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novák Josef, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Bakalářská práce je řešením teoretického nebo praktického problému s uvedením dosažených výsledků. Součástí řešení může být i zhotovený funkční vzorek navrženého zařízení nebo jeho části. Student průběžně předkládá své výsledky vedoucímu práce a na základě jeho připomínek a v diskuzi s ním a s případným konzultantem svou práci upravuje. Vedoucí práce udělením zápočtu stvrzuje, že byl seznámen s konečnou podobou textu práce a že výsledky práce jsou v souladu s požadavky zadání. Závěrečné hodnocení bakalářské práce pak vedoucí uvede v rámci Hodnocení vedoucího práce pro Státní závěrečné zkoušky.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Bakalářská práce je řešením teoretického nebo praktického problému s uvedením dosažených výsledků.
Studenti získají znalosti v dané problematice
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor

Vypracování bakalářské práce.
Doporučená literatura
  • Plíva, Z., Drábková, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní