Předmět: Projekt

« Zpět
Název předmětu Projekt
Kód předmětu NTI/PRJ1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novák Josef, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s metodikou řešení určitého odborného úkolu a o řešení podat písemnou i ústní zprávu. V této části výuky jde současně o seznámení s formálními náležitostmi u tohoto typu prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 80 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenta s metodikou řešení určitého odborného úkolu. Student pak řeší samostatně zadanou úlohu, přičemž součástí je i zpracování a obhajoba odborné písemné zprávy o výsledku řešení.
Studenti získají znalosti v dané problematice
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor

Absolvování předepsaných úloh, odevzdání vyhovujícího referátu.
Doporučená literatura
  • PLÍVA, Z., J. DRÁBKOVÁ, J. KOPRNICKÝ a L. PETRŽÍLKA. Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-049-1.
  • SATRAPA, P. Balík tul pro LATEX [online]. Liberec, 2016.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní