Předmět: Bakalářská práce

» Seznam fakult » FP » DFP
Název předmětu Bakalářská práce
Kód předmětu DFP/BP2E
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picek Jan, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
V rámci semináře student zpracovává BP v pravidelné spolupráci s vedoucím práce, student pravidelně BP konzultuje jak s vedoucím práce, tak s případným externím konzultantem. Student analyzuje a syntetizuje výsledky studia odborné literatury a případného vlastního akčního výzkumu. Text strukturuje jasně, logicky a pojmově čistě.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci semináře student zpracovává BP v pravidelné spolupráci s vedoucím práce, student pravidelně BP konzultuje jak s vedoucím práce, tak s případným externím konzultantem. Student analyzuje a syntetizuje výsledky studia odborné literatury a případného vlastního akčního výzkumu. Text strukturuje jasně, logicky a pojmově čistě.
Schopnost komplexní práce na úrovni absolventa bakalářského studia
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní rešeršní činnost v domácích i zahraničních databázích, aktivní konzultace s vedoucím BP, aktivní práce na BP, předložení BP vedoucímu práce
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -