Předmět: Metodika výuky šachu 2

» Seznam fakult » FP » KMA
Název předmětu Metodika výuky šachu 2
Kód předmětu KMA/MVS2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Finěk Václav, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Vede šachový kroužek a vytváří lekce

Studijní aktivity a metody výuky
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka šachu dětí a začátečníků.
Získání praktických zkušeností při vedení šachového kroužku.
Předpoklady
Znalosti šachu na úrovni předmětu MVS.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Vede šachový kroužek a vytváří lekce.
Doporučená literatura
  • https://www.chess.com/.
  • http://www.chess.cz/www/mladez/metodika.html.
  • Martin Beil. Šachová cvičení (díl 2,3..,6).
  • Martin Kubala. Pat a Mat hrají šachy.
  • Petr Herejk a kolektiv. Metodická příručka pro trenéry a učitele šachu.
  • Petr Herejk a kolektiv. Sbírka čachových úloh.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní