Předmět: Moderní společenské hry

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Moderní společenské hry
Kód předmětu KPP/MSH
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Josífková Jitka, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Deskové a karetní hry 2. Hry ve městě 3. Logické hry 4. Fantasy hry

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 62 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vyzkoušet a analyzovat moderní společenské hry pro děti, mládež i dospělé. Studenti budou seznámeni se širokým spektrem her, u kterých budou posuzovat jejich výchovný potenciál a možnosti uplatnění ve střediscích volného času.
Po splnění kurzu bude student/ka schopen/schopna: 1. Porozumět obsahu předmětu Moderní společenské hry 2. Kriticky zhodnotit a analyzovat témata daného předmětu 3. Prakticky demonstrovat získané poznatky v rámci semestrální práce 4. Zná široké spektrum volnočasových her 5. Bude motivován k dalšímu vzdělávání v dané oblasti
Předpoklady
Absolvování základních předmětů z pedagogiky a psychologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

K úspěšnému absolvování předmětu student/ka splní: 1. aktivní účast na kurzu 2. aktivní vypracování všech zadaných úkolů 3. četba odborné literatury 4. vypracování odborné semestrální práce 5. úspěšné ověření poznatků získaných v kurzu, dosažení minimálních kritérií stanovených pro získání kreditu
Doporučená literatura
  • Návody k prezentovaným moderním společenským hrám..
  • BAKALÁŘ, Eduard; KOPSKÝ, Vojtěch. I dospělí si mohou hrát. Praha : Pressfoto, 1987..
  • BAKALÁŘ, Eduard. Předposlední psychohry : společenské hry pro všestranný rozvoj osobnosti. Praha : Portál, 2000..
  • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě. Praha : STN, 1965..
  • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi. Praha : Leprez, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní