Předmět: Odborná rozprava ze standardů profesního základu: pedagogika, obecná didaktika, psychologie vyučování a výchovy, psychologie obecná

» Seznam fakult » FP » KPP
Název předmětu Odborná rozprava ze standardů profesního základu: pedagogika, obecná didaktika, psychologie vyučování a výchovy, psychologie obecná
Kód předmětu KPP/ORZ
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kasper Tomáš, prof. PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jedná se o magisterskou zkoušku z pedagogické způsobilosti pro učitele ZŠ.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Jedná se o státní závěrečnou zkoušku v navazujícím magisterském studiu z pedagogické způsobilosti pro učitele ZŠ.
Po složení SZZ získává student titul Mgr. před jméno.
Předpoklady
Student splnil všechny podmínky studia pro přihlášení se k SZZ.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

- aktivní účast na kurzu - aktivní vypracování všech zadaných úkolů - četba odborné literatury
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -