Předmět: Počítačové sítě

» Seznam fakult » FP » NTI
Název předmětu Počítačové sítě
Kód předmětu NTI/PST
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kolaja Jan, Ing. Ph.D.
 • Hybš Jan, Ing.
 • Ječmen Petr, Ing. Ph.D.
 • Kolaja Ehlerová Jana, Ing. Ph.D.
 • Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
 • Volf Mojmír, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy 2. Architektura sítě, referenční model ISO OSI 3. Fyzická vrstva, média, přenos dat po telefonní lince, ADSL 4. Ethernet 5. Fast Ethernet, gigabitový Ethernet, desetigigabitový Ethernet 6. IEEE 802.11 (Wi-Fi) 7. Alternativy Ethernetu, virtuální lokální sítě 8. Internet Protocol 9. Směrovací algoritmy, principy, RIP, OSPF 10. Transportní vrstva - UDP, TCP 11. Domain Name System 12. Aplikační protokoly - E-mail, WWW 13. Aplikační protokoly - IP telefonie a další aplikace 14. Internet Protocol verze 6 Cvičení: 1. Etika, etiketa a anonymita v Internetu 2. LIANE, počítačová síť TU v Liberci 3. Elektronická pošta 4. Přenosy souborů, FTP 5. World-Wide Web 6. Vzdálený přístup a služby 7. Bezpečnost, viry a antiviry 8. Bezpečnost, známé chyby a útoky 9. Síťový hardware 10. Konfigurace sítě v MS Windows 11. Síťové nástroje pro MS Windows 12. Autentizace uživatelů, hesla, základy kryptografie 13. SSL, SSH, firewall 14. Zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na základy fungování současných počítačových sítí. Základní pojmy počítačových sítí, topologie, architektura. ISO OSI referenční model. Nejběžnější síťové technologie - Ethernet a jeho varianty, IEEE 802.11. Směrování a směrovací protokoly. Internet ? IP, UDP, TCP, Domain Name System, elektronická pošta, WWW, IP telefonie.
Studenti se seznámí s principy práce počítačových sítí a s nejběžnějšími síťovými technologiemi a aplikacemi.
Předpoklady
Základy informatiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet udělován za účast na cvičení, zkouška je ústní.
Doporučená literatura
 • Andrew S. Tanenbaum:. Computer Networks.. Prentice Hall, 2002.
 • Eric A. Hall:. Internet Core Protocols.. O'Reilly & Associates, 2000.
 • Charles E. Spurgeon:. Ethernet.. O'Reilly & Associates, 2000.
 • Peterka J.:. soubor článků, http://archiv.czech.net/.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní