Předměty pracoviště: KCH

» Seznam fakult » FT
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCH/ACH Anorganická chemie
KCH/ACH Anorganická chemie Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ACL Praktikum z anorganické chemie
KCH/ACL Praktikum z anorganické chemie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/AMP Analytické metody polymerních materiálů
KCH/AMP Analytické metody polymerních materiálů Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/AMV Aktivizační metody ve výuce přírodních věd
KCH/AMV Aktivizační metody ve výuce přírodních věd Zimní Čeština 3  
KCH/ANA Analytická chemie
KCH/ANA Analytická chemie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ANL Praktikum z analytické chemie
KCH/ANL Praktikum z analytické chemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BB1 Biologie buňky a tkání 1
KCH/BB1 Biologie buňky a tkání 1 Letní Čeština 6  
KCH/BB2 Biologie buňky a tkání 2
KCH/BB2 Biologie buňky a tkání 2 Zimní Čeština 5  
KCH/BFY Biofyzika
KCH/BFY Biofyzika Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/BIC Biochemie
KCH/BIC Biochemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BIL Praktikum z biochemie
KCH/BIL Praktikum z biochemie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BMA Biomateriály pro medicínské aplikace
KCH/BMA Biomateriály pro medicínské aplikace Letní Čeština 6  
KCH/BOCH Bioorganická chemie
KCH/BOCH Bioorganická chemie Letní Čeština 6  
KCH/BP1 Bakalářská práce 1
KCH/BP1 Bakalářská práce 1 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BP2 Bakalářská práce 2
KCH/BP2 Bakalářská práce 2 Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BPN Bakalářská práce
KCH/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/BTE Tkáňové inženýrství
KCH/BTE Tkáňové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/CCH Člověk a chemie
KCH/CCH Člověk a chemie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHES Chemie
KCH/CHES Chemie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHI Chemická informatika
KCH/CHI Chemická informatika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHP Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev chemickou cestou
KCH/CHP Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev chemickou cestou Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHV Chemie výživy
KCH/CHV Chemie výživy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CHZP Chemie životního prostředí
KCH/CHZP Chemie životního prostředí Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CPB Chemie polymerů a biopolymerů
KCH/CPB Chemie polymerů a biopolymerů Letní Čeština 6  
KCH/CPV Chemie přípravy tenkých vrstev
KCH/CPV Chemie přípravy tenkých vrstev Letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/CTE Chemická technologie
KCH/CTE Chemická technologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/D129 Smáčení vlákenných materiálů
KCH/D129 Smáčení vlákenných materiálů Letní Čeština 0  
KCH/D130 Praktická stereologie
KCH/D130 Praktická stereologie Zimní Čeština 0  
KCH/D131 Hydrodynamika procesů zvlákňování
KCH/D131 Hydrodynamika procesů zvlákňování Zimní a letní Čeština 0  
KCH/D132 Fyzika polymerů
KCH/D132 Fyzika polymerů Zimní Čeština, Angličtina 0  
KCH/D138 Tkáňové inženýrství
KCH/D138 Tkáňové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 0  
KCH/DC2 Didaktika chemie
KCH/DC2 Didaktika chemie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPB Diplomová práce
KCH/DPB Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/DPN Diplomová práce
KCH/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCH Fyzikální chemie
KCH/FCH Fyzikální chemie Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCL Praktikum z fyzikální chemie
KCH/FCL Praktikum z fyzikální chemie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FCN Funkcionalizace nanomateriálů
KCH/FCN Funkcionalizace nanomateriálů Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FTP Fyzikální principy tvorby nanovláken
KCH/FTP Fyzikální principy tvorby nanovláken Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/FYP Fyzika polymerů a biopolymerů
KCH/FYP Fyzika polymerů a biopolymerů Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/GLP Globální problémy
KCH/GLP Globální problémy Letní Čeština 2  
KCH/HIC Historie chemie
KCH/HIC Historie chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/HMT Hodnocení materiálů pro tkáňové inženýrství
KCH/HMT Hodnocení materiálů pro tkáňové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/HNM Příprava a uplatnění hybridních nano a mikromateriálů
KCH/HNM Příprava a uplatnění hybridních nano a mikromateriálů Zimní a letní Čeština 0  
KCH/IBV Interakce biomateriálů s vodou
KCH/IBV Interakce biomateriálů s vodou Letní Čeština, Angličtina 5  
KCH/INA Instrumentální analýza
KCH/INA Instrumentální analýza Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/IPNT Inovace a podnikání v oblasti nových technologií
KCH/IPNT Inovace a podnikání v oblasti nových technologií Zimní Čeština, Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/KBM Vybrané kapitoly z biologie a biomedicíny
KCH/KBM Vybrané kapitoly z biologie a biomedicíny Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách
KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/LTE Laboratorní technika
KCH/LTE Laboratorní technika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MBI Molekulární biofyzika
KCH/MBI Molekulární biofyzika Letní Čeština 5  
KCH/MFC Modelování ve fyzikální chemii
KCH/MFC Modelování ve fyzikální chemii Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MMS Molekulární modelování a simulace
KCH/MMS Molekulární modelování a simulace Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MOP Motivační pokusy
KCH/MOP Motivační pokusy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/MTN Materiály pro tkáňové nosiče
KCH/MTN Materiály pro tkáňové nosiče Zimní Čeština, Angličtina 4  
KCH/NCH Nanochemie
KCH/NCH Nanochemie Zimní Čeština, Angličtina 4  
KCH/NMR Nukleární magnetická rezonance pro chara
KCH/NMR Nukleární magnetická rezonance pro chara Zimní a letní Čeština 0  
KCH/OACH Obecná a anorganická chemie
KCH/OACH Obecná a anorganická chemie Zimní a letní Čeština, Angličtina 5  
KCH/OBC Obecná chemie
KCH/OBC Obecná chemie Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OBI Obecná biologie
KCH/OBI Obecná biologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OBIP Obecná biologie
KCH/OBIP Obecná biologie Zimní Čeština 5  
KCH/OCH Organická chemie
KCH/OCH Organická chemie Zimní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OCL Praktikum z organické chemie
KCH/OCL Praktikum z organické chemie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OPB Odborná praxe
KCH/OPB Odborná praxe Letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OPN Odborná praxe
KCH/OPN Odborná praxe Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ORB Odborná rozprava z bioinženýrství
KCH/ORB Odborná rozprava z bioinženýrství Zimní a letní Čeština 0  
KCH/ORH Odborná rozprava z chemie
KCH/ORH Odborná rozprava z chemie Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/OVP Optické vlastnosti polovodičů
KCH/OVP Optické vlastnosti polovodičů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PBI Projekt z bioinženýrství
KCH/PBI Projekt z bioinženýrství Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PCH Počítače ve výuce chemie
KCH/PCH Počítače ve výuce chemie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KCH/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD1B Projekt k diplomové práci 1
KCH/PD1B Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KCH/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PD2B Projekt k diplomové práci 2
KCH/PD2B Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PNL Polymerní nosiče léčiv
KCH/PNL Polymerní nosiče léčiv Zimní Čeština, Angličtina 6  
KCH/PNM Příprava a funkcionalizce nano a mikromateriálů
KCH/PNM Příprava a funkcionalizce nano a mikromateriálů Zimní a letní Čeština 0  
KCH/PNS Příprava nano a mikrovlákenných struktur
KCH/PNS Příprava nano a mikrovlákenných struktur Zimní a letní Čeština 0  
KCH/PPN Příprava polovodičových nanostruktur
KCH/PPN Příprava polovodičových nanostruktur Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PPO Polymery
KCH/PPO Polymery Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/PRN Projekt
KCH/PRN Projekt Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/RBCL Biologie člověka
KCH/RBCL Biologie člověka Zimní a letní Čeština 7  
KCH/RBIT1 Biologická technika 1
KCH/RBIT1 Biologická technika 1 Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RBIT2 Biologická technika 2
KCH/RBIT2 Biologická technika 2 Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RBIT3 Biologická technika 3
KCH/RBIT3 Biologická technika 3 Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RBIT4 Biologická technika 4
KCH/RBIT4 Biologická technika 4 Zimní a letní Čeština 6  
KCH/RBZM Botanika a základy mykologie
KCH/RBZM Botanika a základy mykologie Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RDP1 Didaktika přírodopisu 1
KCH/RDP1 Didaktika přírodopisu 1 Zimní a letní Čeština 3  
KCH/RDP2 Didaktika přírodopisu 2
KCH/RDP2 Didaktika přírodopisu 2 Zimní a letní Čeština 3  
KCH/RDPT1 Didaktika přírodopisu v terénu 1
KCH/RDPT1 Didaktika přírodopisu v terénu 1 Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RDPT2 Didaktika přírodopisu v terénu 2
KCH/RDPT2 Didaktika přírodopisu v terénu 2 Zimní a letní Čeština 6  
KCH/REKO Základy ekologie a environmentální výchovy
KCH/REKO Základy ekologie a environmentální výchovy Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RMBP Motivační biologické pokusy v rámci mezipředmětových vztahů přírodních věd
KCH/RMBP Motivační biologické pokusy v rámci mezipředmětových vztahů přírodních věd Zimní a letní Čeština 7  
KCH/RMIV Mikrobiologie a virologie
KCH/RMIV Mikrobiologie a virologie Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RNT Rizika nanotechnologií
KCH/RNT Rizika nanotechnologií Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ROBI Obecná biologie a genetika
KCH/ROBI Obecná biologie a genetika Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/RSZA Školní zahrady, biologické sbírky a didaktické pomůcky
KCH/RSZA Školní zahrady, biologické sbírky a didaktické pomůcky Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RSZP Seminář k závěrečné práci
KCH/RSZP Seminář k závěrečné práci Zimní a letní Čeština 3  
KCH/RZGE Základy geologie, geologický vývoj života na Zemi
KCH/RZGE Základy geologie, geologický vývoj života na Zemi Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RZMI Základy mineralogie
KCH/RZMI Základy mineralogie Zimní a letní Čeština, Čeština 3  
KCH/RZOO Obecná zoologie a fyziologie živočichů
KCH/RZOO Obecná zoologie a fyziologie živočichů Zimní a letní Čeština 5  
KCH/RZSR Základy systematiky rostlin
KCH/RZSR Základy systematiky rostlin Zimní a letní Čeština 6  
KCH/RZSZ Základy systematiky živočichů
KCH/RZSZ Základy systematiky živočichů Zimní a letní Čeština 5  
KCH/SBI Seminář z bioinženýrství
KCH/SBI Seminář z bioinženýrství Zimní Čeština 3  
KCH/SBI2 Seminář z bioinženýrství 2
KCH/SBI2 Seminář z bioinženýrství 2 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KCH/SEPR Semestrální praxe
KCH/SEPR Semestrální praxe Zimní Čeština 19  
KCH/STE Stereologie pro bionženýrství
KCH/STE Stereologie pro bionženýrství Letní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/SUL Systémy pro uvolňování léčiv
KCH/SUL Systémy pro uvolňování léčiv Letní Čeština, Angličtina 6  
KCH/TDP Technika a didaktika školních pokusů
KCH/TDP Technika a didaktika školních pokusů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/TIN Tkáňové inženýrství
KCH/TIN Tkáňové inženýrství Zimní Čeština, Angličtina 5  
KCH/TVO Chemie a technologie vody
KCH/TVO Chemie a technologie vody Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/TX1 Toxikologie
KCH/TX1 Toxikologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/UBIO Úvod do bioinženýrství
KCH/UBIO Úvod do bioinženýrství Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/UDC Úvod do didaktiky chemie
KCH/UDC Úvod do didaktiky chemie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/UFN Úvod do funkcionalizace nanomateriálů
KCH/UFN Úvod do funkcionalizace nanomateriálů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/VKC Vybrané kapitoly z chemie
KCH/VKC Vybrané kapitoly z chemie Zimní a letní Čeština 0  
KCH/ZBT Základy biologie buňky a tkání
KCH/ZBT Základy biologie buňky a tkání Letní Čeština 5  
KCH/ZIM Imunologie pro bionženýrství
KCH/ZIM Imunologie pro bionženýrství Zimní Čeština, Angličtina 4  
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům