Předmět: Vysocefunkční textilie

» Seznam fakult » FT » KDE
Název předmětu Vysocefunkční textilie
Kód předmětu KDE/VFT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Drašarová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy a kategorie vysoce funkčních textilií 2. Technologické možnosti zahrnutí funkčních prvků do struktury textilních materiálů 3. Využití struktury a vlastností textilních vláken pro zajištění specifických funkcí textilií 4. Využití struktury délkových textilií pro zajištění specifických funkcí textilií 5. Využití struktury tkanin pro zajištění specifických funkcí textilií 6. Využití struktury pletenin pro zajištění specifických funkcí textilií 7. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií ve zdravotnictví (chirurgické implantáty, zdravotnické pomůcky, spec. obvazové materiály, diagnostika a monitoring s využitím inteligentních textilií atd.) 8. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro ochranné pracovní oděvy (čisté provozy, zdravotnický personál, extrémní klimatické podmínky atd.) 9. Využití vysoce funkčních a inteligentních textilií v armádě (vojenské bojové oděvní systémy, maskovací úkryty a klamy, balistické ochranné materiály, biologická a chemická válečná ochrana atd.) 10. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro sport a volný čas 11. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro inženýrství (geotextilie, agrotextilie, textilie v silniční, železniční, námořní a letecké dopravě atd.) 12. Aplikace vysoce funkčních a inteligentních textilií pro vybavení interiérů a domácností 13. Ostatní vysoce funkční a inteligentní textilie, multifunkční textilie 14. Textilní elektronika, oděvní počítače. Cvičení: Semestrální projekt zaměřený na uplatnění vybraných typů vysoce funkčních textilií s využitím informačních zdrojů a www.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Projektová výuka
  • Účast na výuce - 36 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na hlavní oblasti aplikací vysoce funkčních textilních materiálů - vysoce funkční textilie ve zdravotnictví, v oblasti sportu, ochranných pracovních oděvů, průmyslových aplikací, v armádě. Zahrnuty jsou také inteligentní textilie. První část přednášek je zaměřena na některé základní principy výroby textilních materiálů a na možnosti včlenění funkčních prvků do jejich struktury.
Studenti se orientují v oblasti vysocefunkčních a inteligentních textilií.
Předpoklady
Znalosti z předmětů: Předení, Tkaní, Pletení, Struktura a vlastnosti textilií.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Odevzdání semestrální práce a její úspěšná prezentace. Zkouška: Písemná forma.
Doporučená literatura
  • Horrocks, A. R. - Anand, S. C. Handbook of technical textiles.
  • Lizák, P. - Militký, J. Technické textílie. Nadácia pre rozvoj textilného vysokého školstva v Ružomberku - M Print. 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní