Předměty pracoviště: KFY

» Seznam fakult » FT
Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFY/AFY Aplikovaná fyzika
KFY/AFY Aplikovaná fyzika Zimní Čeština, Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/AKU Akustika
KFY/AKU Akustika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ASF Astrofyzika
KFY/ASF Astrofyzika Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/AST Astronomie
KFY/AST Astronomie Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/BPN Bakalářská práce
KFY/BPN Bakalářská práce Letní Čeština 12 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/CDL Nano a mikromateriály pro cílenou doprav
KFY/CDL Nano a mikromateriály pro cílenou doprav Zimní a letní Čeština 0  
KFY/DIFE Didaktika fyziky
KFY/DIFE Didaktika fyziky Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DPA1 Diplomová práce 1
KFY/DPA1 Diplomová práce 1 Zimní Čeština 6  
KFY/DPA2 Diplomová práce 2
KFY/DPA2 Diplomová práce 2 Letní Čeština 12  
KFY/DPN Diplomová práce
KFY/DPN Diplomová práce Letní Čeština 15 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/DSE Didaktický seminář
KFY/DSE Didaktický seminář Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FDT Fyzikální pole v lékařské diagnostice a terapii
KFY/FDT Fyzikální pole v lékařské diagnostice a terapii Zimní Čeština 3  
KFY/FKN Fyzika kolem nás
KFY/FKN Fyzika kolem nás Zimní a letní Čeština 2  
KFY/FLM Fyzikální laboratoře
KFY/FLM Fyzikální laboratoře Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FLP Fyzikální laboratoře
KFY/FLP Fyzikální laboratoře Zimní a letní Čeština 3  
KFY/FP Fyzikální praktikum
KFY/FP Fyzikální praktikum Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP1 Fyzikální praktikum 1
KFY/FP1 Fyzikální praktikum 1 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP2 Fyzikální praktikum 2
KFY/FP2 Fyzikální praktikum 2 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP3 Fyzikální praktikum 3
KFY/FP3 Fyzikální praktikum 3 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP4 Fyzikální praktikum 4
KFY/FP4 Fyzikální praktikum 4 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FP5 Fyzikální praktikum 5
KFY/FP5 Fyzikální praktikum 5 Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FPM Fyzika pokročilých materiálů
KFY/FPM Fyzika pokročilých materiálů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FPV Fyzika pro přírodní vědy
KFY/FPV Fyzika pro přírodní vědy Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY1*M Fyzika 1
KFY/FY1*M Fyzika 1 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY2*M Fyzika 2
KFY/FY2*M Fyzika 2 Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FY3*M Fyzika 3
KFY/FY3*M Fyzika 3 Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYI-P Fyzika I
KFY/FYI-P Fyzika I Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYIIP Fyzika II
KFY/FYIIP Fyzika II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYM Fyzikální měření
KFY/FYM Fyzikální měření Zimní a letní Čeština 2  
KFY/FYS Fyzika ve škole
KFY/FYS Fyzika ve škole Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYV Fyzika v přírodovědě
KFY/FYV Fyzika v přírodovědě Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZ Fyzika
KFY/FYZ Fyzika Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FYZ1 Fyzika I
KFY/FYZ1 Fyzika I Letní Čeština 5  
KFY/FYZ2 Fyzika II
KFY/FYZ2 Fyzika II Zimní Čeština 5  
KFY/FZK1 Fyzika 1
KFY/FZK1 Fyzika 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FZK2N Fyzika 2
KFY/FZK2N Fyzika 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/FZT Fyzikální základy techniky
KFY/FZT Fyzikální základy techniky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/KMF Vybrané kapitoly moderní fyziky
KFY/KMF Vybrané kapitoly moderní fyziky Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/KMV Kmitání a vlnění
KFY/KMV Kmitání a vlnění Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MECE Mechanika
KFY/MECE Mechanika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MFV Mimoškolní fyzikální vzdělávání
KFY/MFV Mimoškolní fyzikální vzdělávání Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MVP Mezipředmětové vztahy v přírodních vědách
KFY/MVP Mezipředmětové vztahy v přírodních vědách Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/MZD Metody zpracování dat
KFY/MZD Metody zpracování dat Zimní a letní Čeština 2  
KFY/OPF Obhajoba závěrečné práce
KFY/OPF Obhajoba závěrečné práce Zimní a letní Čeština 0  
KFY/OPM Optomechatronika
KFY/OPM Optomechatronika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ORY Odborná rozprava z fyziky
KFY/ORY Odborná rozprava z fyziky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ORYS Odborná rozprava z fyziky
KFY/ORYS Odborná rozprava z fyziky Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/OVK Optické vlastnosti krystalů
KFY/OVK Optické vlastnosti krystalů Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1
KFY/PD1 Projekt k diplomové práci 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2
KFY/PD2 Projekt k diplomové práci 2 Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PDP Projekt k diplomové práci
KFY/PDP Projekt k diplomové práci Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PFS Projektové vyučování ve fyzice
KFY/PFS Projektové vyučování ve fyzice Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PIPE Piezoelektrické praktikum
KFY/PIPE Piezoelektrické praktikum Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/POF Počítače ve výuce fyziky
KFY/POF Počítače ve výuce fyziky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PPF Pedagogická praxe z fyziky
KFY/PPF Pedagogická praxe z fyziky Zimní a letní Čeština 2  
KFY/PRN Projekt
KFY/PRN Projekt Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PSF Praktikum středoškolské fyziky
KFY/PSF Praktikum středoškolské fyziky Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/PVF Projektové vyučování ve fyzice na ZŠ
KFY/PVF Projektové vyučování ve fyzice na ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KFY/QM Kvantová mechanika
KFY/QM Kvantová mechanika Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/RFK Záverečná zkouška
KFY/RFK Záverečná zkouška Zimní a letní Čeština 0  
KFY/SP1 Praktikum školních pokusů 1
KFY/SP1 Praktikum školních pokusů 1 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/SP2 Praktikum školních pokusů 2
KFY/SP2 Praktikum školních pokusů 2 Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/STFB Statistická fyzika
KFY/STFB Statistická fyzika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TER Termodynamika
KFY/TER Termodynamika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TOP Technická optika
KFY/TOP Technická optika Zimní a letní Čeština 4  
KFY/TRL Teorie relativity
KFY/TRL Teorie relativity Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/TSF Termodynamická a statistická fyzika
KFY/TSF Termodynamická a statistická fyzika Zimní a letní Čeština 4  
KFY/UFY Úvod do studia fyziky
KFY/UFY Úvod do studia fyziky Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/ZAL Základy elektrotechniky
KFY/ZAL Základy elektrotechniky Zimní a letní Čeština 3  
KFY/ZOM Základy optických měření
KFY/ZOM Základy optických měření Zimní a letní Čeština 3