Předmět: Textilie pro průmyslové aplikace

» Seznam fakult » FT » KNT
Název předmětu Textilie pro průmyslové aplikace
Kód předmětu KNT/TPA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hrůza Jakub, Ing. Ph.D.
  • Novák Ondřej, Ing. Ph.D.
  • Tomková Blanka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. - 2. Geotextilie I: Oblasti použití technických textilií, výrobní technologie 3. - 4. Geotextilie II: Suroviny a jejich vlastnosti s ohledem na výsledné vlastnosti výrobku, požadavky kladené na výrobky, zkoušení výrobků, základní a speciální testovací metody 5. - 6. Geotextilie III: Navrhování a výpočty pro konkrétní aplikace, postupy aplikace textilií pro zajištění správné funkce 7. Kompozity I: Textilní výstuže (typy, technologie výroby, vlákenné suroviny), matrice, technologie výroby textilních kompozit, oblasti aplikace textilních kompozit 8. Kompozity II: Základy analýzy vrstev kompozitů, základy únavového poškození kompozitů, 9. - 10. Kompozity III. Pevnostní výpočty vybraných průmyslových kompozitních produktů 11. Filtrace I: druhy filtrace, hloubková filtrace (filtrační charakteristiky, filtrační mechanismy) 12. - 13. Filtrace II: Určení vztahu mezi vybranými filtračními vlastnostmi a filtračními charakteristikami, srovnání s testováním a klasifikací filtrů 14. Filtrace III: Vybrané metody pro zlepšení filtračních vlastností (elektrizované filtry, filtry s malými průměry vláken, orientace vláken, skládané filtry) Cvičení: Probíhá formou laboratorních prací. Studenti odevzdávají z každé úlohy protokol, který musí být vyučujícím schválen. Výuka může probíhat distančně.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, E-learning
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Detailní popis průmyslových textilií používaných jako geotextilie, kompozity, filtry, akustické izolace a bariérové izolace. Důraz je kladen na vztah mezi konstrukcí textilního materiálu a požadavky, které jsou na něj kladeny. Sledovány jsou též metody hodnocení vlastností textilních materiálů.
Student si osvojí znalosti z předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Didaktický test

Cvičení: Laboratorní úlohy Zápočet: Udělen na základě hodnocení vypracovaných laboratorních úloh. Podmínky pro úspěšné absolvování předmětu: získání zápočtu a absolvování písemné a ústní zkoušky.
Doporučená literatura
  • B.D. Agarwal, L.J. Brotman. Vláknové kompozity. Praha, 1987.
  • Brown, R. C. Air filtration. Sheffield, 1993. ISBN 0 08 041274 2.
  • Horrocks, A. R. Handbook of Technical Textiles. Woodhead Publishing, 2000. ISBN 1-85573-385-4.
  • Renée G Ford. Materials Technology.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní