Předmět: Semináře z mechaniky a biomechaniky 2

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Semináře z mechaniky a biomechaniky 2
Kód předmětu KTT/SVB2
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do metody konečných prvků; 2. - 3. Tvorba virtuálních modelů; 4. - 5. Modelování měkkých tkání - izotropní materiálové modely; 6. - 7. Modelování kostní tkáně - izotropní homogenní model; 8. - 9. Modelování kostní tkáně - anizotropní kontinuum; 10. Interakce zdravotnického prostředku a tkáně; 11. Vývoj zdravotnického prostředku; 12. Legislativní rámec zdravotnického prostředku; 13. Individuální náhrady; 14. Zvací přednáška.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět obsahově navazuje na předmět Semináře z mechaniky a biomechaniky I vyučovaný v bakalářském studijním programu Textil. Cílem předmětu je seznámit studenta s výpočtovými metodami v mechanice a biomechanice a jejich aplikacemi. Důraz je kladen na numerické metody a to především na metodu konečných prvků. Druhá část předmětu je zaměřena na zdravotnické prostředky, jejich vývoj a uvedení na trh.
Student si osvojí základy metody konečných prvků a pochopí jejich možné využití v biomechanice. Porozumí vývojovému cyklu zdravotnického prostředku.
Předpoklady
Znalosti matematiky a fyziky na vysokoškolské úrovni (BSP)

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Klasifikovaný zápočet: Vypracování a obhájení seminární práce.
Doporučená literatura
  • Fung, Y. Biomechanics. Springer, 1993.
  • Španiel, M. Úvod do metody konečných prvků. ČVUT, 2011.
  • Zienkiewitz, O.C. The finite element method. Butterworth and Heimann, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Nonwoven and Nanomaterials (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Řízení jakosti (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Netkané a nanovlákenné materiály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (12) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Produktové inženýrství (2012) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní