Předmět: Úvod do stavitelství 2

» Seznam fakult » FUA » KPS
Název předmětu Úvod do stavitelství 2
Kód předmětu KPS/US2
Organizační forma výuky Není + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Košťálová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Provedení rozborem budovy a uvedení do systému členění nosných konstrukcí. Okruhy témat: 1. Střešní konstrukce ? ploché a šikmé střechy, zakreslování geometrického tvaru střechy, jednotlivé prvky vaznicového krovu. 2. Spojovací konstrukce: schodiště, rampy, výtahy, eskalátory. 3. Výpočet a návrh schodiště do minimálního prostoru včetně doplnění všech bezpečnostních prvků. 4. Zásady zpracování projektové dokumentace v přípravné předrealizační fázi pozemních staveb, principy a postupy kreslení stavebních výkresů, půdorysy, řezy, pohledy, koordinační situace. 5. Prostorové nároky pro vybavení a zařizovací předměty, modulový systém u rodinného domu. 6. Sociální zázemí včetně bezbariérové kabiny pro občanské stavby. 7. Exkurze na stavbě. Studijní literatura a studijní pomůcky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Provedení rozborem budovy a uvedení do systému členění nosných konstrukcí. Okruhy témat: 1. Střešní konstrukce ? ploché a šikmé střechy, zakreslování geometrického tvaru střechy, jednotlivé prvky vaznicového krovu. 2. Spojovací konstrukce: schodiště, rampy, výtahy, eskalátory. 3. Výpočet a návrh schodiště do minimálního prostoru včetně doplnění všech bezpečnostních prvků. 4. Zásady zpracování projektové dokumentace v přípravné předrealizační fázi pozemních staveb, principy a postupy kreslení stavebních výkresů, půdorysy, řezy, pohledy, koordinační situace. 5. Prostorové nároky pro vybavení a zařizovací předměty, modulový systém u rodinného domu. 6. Sociální zázemí včetně bezbariérové kabiny pro občanské stavby. 7. Exkurze na stavbě.
Student se obeznámí se základními oblastmi stavební činnosti a se základními částmi staveb. Dále se naučí základy názvosloví a zobrazování konstrukcí.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

- minimálně účast na deseti přednáškách za semestr, pro absolventy stavební průmyslové školy minimálně na sedmi přednáškách. - napsání 2 testů a splnění závěrečného testu na minimálně 60%. - odevzdání práce : A4 - Tiskací písmo jednotné velikosti libovolného textu A3 - Půdorys a příčný řez učebnou
Doporučená literatura
 • ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro kontrukci a montáž výtahů. Praha, 2015.
 • ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Praha, 2010.
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy. 2004.
 • ČSN 73 5305 Administratiční budovy a prostory. Praha, 2005.
 • ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Praha, 2007.
 • Hájek, P. Pozemní stavitelství IV. pro 4. ročník SPŠ stavebních. Praha Sobotáles, 2006.
 • Hájek, V.,Novák,J., Šmejcký,J. Konstrukce pozemních staveb 30. ČVUT Praha, 1996.
 • Hanzalová, L. a A. Šilarová. Konstrukce pozemních staveb 40 - zastřešení. Praha ČVUT, 2002.
 • Kolektiv autorů - členů Řemeslné rady CKPT ČR. Základní pravidla pro provádění střech 2. upravené vydání. Praha, 2014. ISBN 978-80-260-6187-8.
 • Košťálová, J. Bezpečnostní prvky spojovacích konstrukcí - schodiště a šikmé rampy. CDV TUL Liberec, 2015.
 • Krňanský, J.:. Konstrukce pozemních staveb pro architekty, díl. I. - X.. FA TUL, 2005.
 • Novotný, J. a Michálek, J.:. Pozemní stavitelství v kresbách: pro 1. až 4. ročník SPŠ stavebních. Sobotáles, 2006. ISBN 80-86817-16-4.
 • Novotný, J. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1 a 2. ročník: Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Praha Sobotáles, 2007.
 • Odborný webový portál. Centrum pasivního domu.
 • Pešta, J. Konstrukce roubených staveb. Praha Grada, 2013.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní