Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KEZ/TZAB Technická zařízení budov
KEZ/TZAB Technická zařízení budov Zimní Čeština, Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/EKO Ekologie
KCH/EKO Ekologie Letní Čeština 2  
KCH/GLP Globální problémy
KCH/GLP Globální problémy Letní Čeština 2  
KCH/CHZP Chemie životního prostředí
KCH/CHZP Chemie životního prostředí Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy
KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPE/EM Environmentální management
KPE/EM Environmentální management Letní Čeština, Angličtina 4  
KPP/ENVM Environmentální výchova
KPP/ENVM Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPP/ENVMK Environmentální výchova
KPP/ENVMK Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MTI/NKM/D Nanokompozitní membrány
MTI/NKM/D Nanokompozitní membrány Zimní a letní Čeština, Angličtina 0  
NTI/HAG/D Hydrogeology and Geochemistry
NTI/HAG/D Hydrogeology and Geochemistry Zimní a letní Angličtina 0  
NTI/UEM Úvod do ekonomiky a managementu
NTI/UEM Úvod do ekonomiky a managementu Letní Čeština 5  
NTI/UEMG Úvod do ekonomiky a managementu
NTI/UEMG Úvod do ekonomiky a managementu Letní Čeština 4