Předmět: Diplomová práce

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce
Kód předmětu KAR/DP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 30
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Stolín Petr, doc. Ing. arch.
  • Saffarian Saman, Ing. arch. Mag. arch.
  • Buček Jiří, doc. Ing. arch.
  • Kolařík Radek, doc. Ing. arch.
  • Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch
Obsah předmětu
Architektonické navrhování respektující zadání úkolu. Vztah návrhu k místu, účelu, kulturním a společenským souvislostem. Respektování materiálových a konstrukčních vztahů. Architektonický návrh a prezentace na pokročilé úrovni. 1. Analýza zadání 2. Analýza zadání 3. Koncept 4. Koncept 5. - 12. Rozpracování návrhu 13. Příprava prezentace 14. Příprava prezentace

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 560 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 250 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 100 hodin za semestr
Výstupy z učení
Samostatná architektonická práce na zadané téma z okruhu architektonických úloh, dokládající zralost studenta potřebnou k ukončení studia a získání ttulu inženýr architekt. Průkaz schopnosti samostatně řešit architektonické úkoly náročné povahy. Architektonické navrhování respektující zadání úkolu. Vztah návrhu k místu, účelu, kulturním a společenským souvislostem. Respektování materiálových a konstrukčních vztahů. Architektonický návrh a prezentace na pokročilé úrovni. 1. Analýza zadání 2. Rešerše 3. Hledání formy 4. Tvorba konceptu 5.?12. Zpracování návrhu 13. Příprava prezentace 14. Úspěšné obhájení diplomové práce
schopnost komplexní architektonické práce na úrovni výkonu samostatného architekta
Předpoklady
Žádné
KDA/SZ
----- nebo -----
KNK/SZ
----- nebo -----
KPS/SZ

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Průkaz schopnosti samostatně řešit architektonické úkoly náročné povahy.
Doporučená literatura
  • Books and magazines on architecture and fine arts (collection of the library of the Faculty of Art and Architecture of the TUL, c. 3000 titles focused mainly on modern and contemporary works..
  • Knihy a časopisy z oboru architektury a výtvarného umění (sbírka knihovny Fakulty umění a architektury TUL: cca 3000 titulů s těžištěm v oblasti moderní a současné tvorby..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: -