Předmět: Dějiny dekoru

« Zpět
Název předmětu Dějiny dekoru
Kód předmětu KDE/DED
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Nováková Kateřina, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Pojmy design, dekor, motiv, desén, ornament; příklady změn ve vzorování ornamentu a dezénu v historických, kulturních a společenských souvislostech. 2. 3. Historický přehled zdobných motivů - pravěk, starověk, novověk do konce 19. stol. 4. Historický přehled motivů používaných v užitém umění - 20. stol. a současnost. 5. Dekor a jeho základní elementy; zaměření na tvary, formy, textury a barevnost. 6. Specifika textilního vzorování; raportování jako způsob obohacení dezénových variací. 7. Pruhy; historické souvislosti, modifikace. 8. Puntík; historické souvislosti, modifikace. 9. Granátové jablko; historické souvislosti, modifikace. 10. Kašmírový vzor; historické souvislosti, modifikace. 11. Folklorismus; národní symboly v dekoru a dezénu; historické souvislosti, modifikace. 12. Maskovací vzory, mimikry, zahalování; historické souvislosti, modifikace. 13. Dětinský styl a jeho modifikace; kulturní a společenské souvislosti. 14. Sportovní a obchodní značky; kulturní a společenské souvislosti. Cvičení: V rámci předmětu student zpracovává zadané téma.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Dějiny dekoru a designu. Vzorování textilií v historických, kulturních a společenských souvislostech. Motivy textilních vzorů v průběhu slohových období a její odraz v současném kulturním světě.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Zápočet a zkouška.
Doporučená literatura
  • Adlerová-Kudělová, Alena:. České užité umění 1918-1938. Praha: Odeon, 1983.
  • Gombrich, Ernst H.:. Ornament und Kunst. Schmucktrieb und Ordnungssinn in der Psychologie des dekorative Schaffens Klett-Cotta. Stuttgart : Klett-cotta, 1982..
  • Phillips, Peter a Gillian, Bunce:. Repeat patterns : A Manual for Designers, Artists and Architects. London : Thales and Hudson, 1993. ISBN: 0-500-27687-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní