Předmět: Hodnocení jakosti

« Zpět
Název předmětu Hodnocení jakosti
Kód předmětu KHT/HOJ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bajzík Vladimír, doc. Ing. Ph.D.
  • Těšinová Pavla, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod definice jakosti, různé pohledy na jakost 2. Komplexní kriterium jakosti. Výběr vlastností, transformace dat 3. Komplexní kriterium jakosti. Stanovení koeficientů významnosti. Použití v textilu. 4. Škály - nominální škála 5. Škály - ordinální škála - medián ordinální škály, znaménková a preferenční data 6. Kardinální škála - zpracování kategorizovaných dat 7. 7 základních nástrojů pro zabezpečování kvality 8. Dotázníková šetření 9. Kontingenční tabulky I 10. Kontingenční tabulky II 11. Hodnocení jakosti v textilu - vlákna, příze 12. Hodncení jakosti v textilu - plošné textilie, omak, komfort. Cvičení: Probíhají v souladu s odpřednášenou látkou

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné problémy kvality. Vývoj koncepce kvality. Normy. Kategorizovaná data, nominální, ordinální a kardinální škála. Komplexní kritérium jakosti. Hodnocení jakosti textilních materiálů. Hodnocení omaku. Zpracování výsledků dotazníkových šetření, kontingenční tabulky. Regulační diagramy a statistické přejímky.
Student získá zkušenosti se zpracováním dat, které pochází z různých škál a základní orientaci v problematice hodnocení obecně a se zaměřením na textilní problematiku.
Předpoklady
Absolvování předmětu Matematika 2 - MV2

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: úspěšné absolvování 2 testů - získání min. 50% bodů Zkouška: skládá se ze dvou částí: - písemná - ústní - k ústní části postoupí pouze student, který úspěšně absolvoval písemnou část Distanční výuka: Zápočet: včasné a správné odevzdání domácích prací
Doporučená literatura
  • Bajzík. Hodnocení jakosti - přednášky .
  • Militký,J. Hodnocení jakosti textilních materiálů. Elektronické podklady pro přednášky 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní