Předmět: Barvení a tisk textilií

« Zpět
Název předmětu Barvení a tisk textilií
Kód předmětu KMI/BAT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čandová Jana, Ing.
  • Šašková Jana, Ing. Ph.D.
  • Viková Martina, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: Barvení textilií 1. Textilní barviva, barevnost jako fyzikální jev, míchání barviv, barevný trojúhelník. 2. Obecná teorie barvení, vliv faktorů na průběh barvení, vzorkovnice, stálosti vybarvení, odborné výpočty. 3. Barvení celulózových vláken. 4. Barvení živočišných vláken. 5. Barvení syntetických vláken. Textilní tisk 6. Potiskování textilií. Základní principy. Barviva a zahušťovadla pro tisk. 7. Potiskování bavlny, vlny, syntetických a směsových vláken. 8. Strojní zařízení pro potiskování textilií. Výroba šablon. 9. Speciální druhy tisku. Zpracování textilií po tisku. Finální úpravy 10. Nemačkavá úprava. Reaktanty pro síťování celulózových vláken a jejich směsi. Sanforizace. Speciální úpravy ochranné a omakové, včetně testování. 11. Nehořlavá úprava, retardéry hoření a mechanizmus retardace. Testování nehořlavých úprav. Antistatická úprava. Přípravky pro dočasnou antistatickou trvalou antistatickou úpravu. Hodnocení antistatické úpravy. 12. Hydrofobní úprava. Přípravky a technologické postupy hydrofobních úprav. Testování hydrofobních úprav. 13. Oleofobní úprava. Perfluoralkany a jejich aplikace. Hodnocení oleofobní úpravy. Úprava nešpinivá (Soil release). Prostředky pro aktivní nešpinivou úpravu. Hodnocení nešpinivých úprav. 14. Antimikrobiální a hygienické úpravy. Protimolová úprava. Metody technologické aplikace finálních úprav. Laboratorní cvičení: 1. Předúprava textilií 2. Barvení přímými barvivy, ustalování, stálost v otěru. 3. Barvení bavlny saturnovými barvivy podle předlohy. 4. Barvení vlny a polyamidu kyselými a 1:2 kovokomplexními barvivy. 5. Tvorba vlastního vzoru na vlněné a polyesterové tkanině. 6. Tvorba vlastního vzoru na bavlněné tkanině. 7. Kupírování tiskacích past. 8. Pigmentový tisk, tisk dvoubarevného vzoru. 9. Tvorba barevného vzoru a jeho barevných variací. 10. Speciální efekty v tisku, přenosový tisk, chemická a mechanická rezerva. 11. Nemačkavá a nesráživá úprava, úpravy omaku. 12. Hydrofobní, protižmolková a nehořlavá úprava.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
V předmětu se studenti seznámí s procesy barvení, potiskování a finálních úprav textilií s důrazem na praktické znalosti aplikace různých technik. Důraz je kladen také na hodnocení jednotlivých úprav a na ekologické aspekty jednotlivých technologií.
Znalost probrané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Základní znalosti z chemie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení. Vypracování a obhájení laboratorních protokolů. Absolvování testu znalostí nad stanovenou hranici počtu bodů. Zkouška: skládá se z písemné a ústní části.
Doporučená literatura
  • Kryštůfek,J. a kol. :. Technologie zušlechťování, skriptum TUL, Liberec 2002. &, &.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní