Předmět: Programování

« Zpět
Název předmětu Programování
Kód předmětu KMI/PRO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Tunáková Veronika, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Řešení matematických úloh v inženýrské praxi se zaměřením na automatické řízení. 2. Práce s MATLAB tabulkovými procesory. 3. Matematické funkce. 4. Vytváření tabulek. 5. Vytváření grafů. 6. SIMULINK. praktická cvičení na PC: Zpracování témat v souladu s přednášenou látkou.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti naučí formulovat jednoduché úlohy, převádět je do programově zpracovatelné podoby (algoritmizace) a přepsat je do jazyka programového systému MATLAB, včetně základního využití grafického aparátu.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Základní znalosti z kurzů vysokoškolské matematiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Zápočet: Absolvování cvičení, prokázání znalostí písemnou formou, vytvoření programu dle zadání, možnost použití počítače pro správné odladění programu
Doporučená literatura
  • Balda, M. Úvod do Matlabu. Západočeská Univezita Plzeň, 1996.
  • Dušek, F. Matlab a simulink. Univezita Pardubice, 2000.
  • Dušek, F. Úvod do používání Matlab. Univerzita Pardubice, 1997.
  • Róbert Bartko, Marian Miller. Matlab I - algoritmizácia a riešenie úloh. ISBN 80-968337-3-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní