Předmět: Speciální vlákna

« Zpět
Název předmětu Speciální vlákna
Kód předmětu KMI/SPV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Tomková Blanka, Ing. Ph.D.
  • Pechočiaková Miroslava, Ing. Ph.D.
  • Nováková Jitka, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod, vývoj speciálních vláken 2. Struktura a vlastnosti speciálních vláken I. 3. Struktura a vlastnosti speciálních vláken II. 4. Vysoce výkonná vlákna 5. Polymerní speciální vlákna I. 6. Polymerní speciální vlákna II. 7. Anorganická speciální vlákna 8. Vysoce funkční vlákna I. 9. Vysoce funkční vlákna II. 10. Vlákna pro biomedicínské aplikace 11. Biodegradabilní vlákna I. 12. Biodegradabilní vlákna II. Cvičení: 1. Bezpečností předpisy, úvod do předmětu 2. Opakování základních parametrů vláken (geometrie, jemnost vláken) 3. Morfologie vláken - krystalinita, měrná hmotnost vláken - chemické výpočty 4. Mikroskopie speciálních vláken (podélné pohledy a příčné řezy) 5. I. zápočtová písemka 6. Laboratorní práce - rozbor multifilu 7. Laboratorní práce - zjišťování hustoty vláken pomocí pyknometru 8. Laboratorní práce - měrná pevnost a tažnost speciálních vláken 9. Laboratorní práce - výpočet měrného povrchu a jemnosti z příčného řezu 10. Laboratorní práce - analýza lomových ploch pomocí elektronové rastrovací mikroskopie 11. II. zápočtová písemka 12. Náhrady, opravy I. zápočtové písemky 13. Náhrady, opravy II. zápočtové písemky 14. Zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Speciální vlákna budou rozdělena do kategorie vysoce výkonných vláken (vysoká pevnost, vysoký modul, chemická a tepelná odolnost) a kategorie vysocefunkčních vláken (tepelná izolace, superabsorbční schopnosti, nehořlavost atd.). Budou popsány základní charakteristiky vláken v obou těchto kategoriích. Budou uvedeny mechanické, fyzikálně-chemické a další speciální vlastnosti těchto vláken. Budou ukázány speciální postupy výroby těchto vláken a jejich souvislost s tvorbou struktury.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky
Předpoklady
Žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: absolvování všech laboratorních cvičení, úspěšné absolvování dvou testů Zkouška: písemná
Doporučená literatura
  • Hearle J.W.S. High performance fibres. Woodhead Publl. Cambridge, 2001.
  • Hongu, T., Phillips, G.O., Takigami, M. New Millenium Fibers. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2005.
  • Militký, J. Textilní vlákna klasická a speciální. Skripta TUL, Liberec, 2002.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní