Předmět: Údržba textilií

« Zpět
Název předmětu Údržba textilií
Kód předmětu KMI/UDT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
 • Průšová Mária, Ing.
 • Šašková Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Principy a cíle udržování textilií, symboly pro údržbu a ošetřování textilií, značení textilních materiálů 2) Základní vlastnosti vláken při údržbě textilií, chemické a mechanické změny v textilii při stárnutí, identifikace poškození 3) Historické aspekty výroby a údržby textilií 4) Praní textilií, princip, technologie 5) Bělení a optické zjasňování textilií, modření textilií 6) Sušení a žehlení textilií 7) Chemické čištění, ekologické aspekty údržby textilií 8) Identifikace a odstraňování skvrn 9) Přehled a využití přírodních barviv, syntetická barviva 10) Domácí barvení a tisk textilií I 11) Domácí barvení a tisk textilií II 12) Problematika stálosti vybarvení 13) Údržba speciálních textilií - nové typy vláken a úprav, membrány 14) Restaurování a konzervování pro muzejní účely Laboratorní cvičení: 1) Praní textilií 2) Identifikace a odstraňování skvrn 3) Domácí barvení a tisk Semestrální práce

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Základní vlastnosti vláken budou demonstrovány na chování textilních materiálů při technologiích užívaných při údržbě textilií. Studenti budou po absolvování předmětu schopni chápat principy všech běžných metod v údržbě textilií, a to v širším technickém i historickém kontextu. Odpřednášena bude (pro celkový přehled nezbytná) problematika stálosti vybarvení, značení textilních materiálů, chemická podstata chemikálií používaných v údržbě textilií a základní vlastnosti textilních vláken. Detailně budou studenti seznámeni s těmito postupy: praní textilií, chemické čištění, identifikace a odstraňování skvrn, bělení textilií, žehlení, sušení, domácí barvení a tisk textilií i pomocí přírodních barviv. V rámci předmětu budou odpřednášeny také historické aspekty výroby a údržby textilií včetně jejich restaurování a konzervování pro muzejní účely.
Znalost probrané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení. Vypracování a obhájení laboratorních protokolů. Odevzdání a obhájení semestrální práce. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Doporučená literatura
 • KRYŠTŮFEK, J., WIENER, J. Barvení textilií I. skriptum TU, Liberec, 2008. ISBN 9788073723286.
 • MACHAŇOVÁ, D. Předúprava textilií II. skriptum TU, Liberec, 2007.
 • MACHAŇOVÁ, D. Předúprava textilií I. skriptum TU, Liberec, 2005.
 • MACHAŇOVÁ, D.- WIENER, J. Údržba textilií. skriptum TU, Liberec, 2009.
 • MILITKÝ, J. Textilní vlákna. skriptum TU, Liberec, 2002.
 • WIENER, J.- PRŮŠOVÁ, M.- KRYŠTŮFEK, J. Chemicko-textilní rozbory. skriptum TU, Liberec, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní