Předmět: Zpracování dat

« Zpět
Název předmětu Zpracování dat
Kód předmětu KMI/ZDA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Bajzík Vladimír, doc. Ing. Ph.D.
  • Porkertová Jindra, Ing.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
Výstupy z učení
Základní statistické charakteristiky jednorozměrných dat. Charakterizace polohy a rozptýlení. Funkce náhodných proměnných - Taylorův rozvoj. Průzkumová analýza dat. Vizuální zkoumání zvláštnosti dat. Konstrukce rozdělení dat. Porovnání rozdělení dat s teoretickým rozdělením, Transformace dat odstraňující heteroskedasticitu, vedoucí k symetrizaci rozdělení resp. přiblížení k normalitě. Základní statistické předpoklady o datach, minimální velikost výběru, detekce vybočujících měření, testy normality a nezávislosti dat, základy korelace a regrese.

Předpoklady
Znalosti matematiky ze střední školy

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Doporučená literatura
  • Anděl, J.. Matematická statistika, SNTL/ALFA, 1985..
  • Anděl, J. Statistické metody. Matfyzpress Praha, 1998.
  • MELOUN,M.-MILITKÝ,J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní