Předmět: Pletařství

« Zpět
Název předmětu Pletařství
Kód předmětu KTT/PLT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
  • Ornstová Jana, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pletařské pojmy, patronování pletenin. 2. Pletařské vazby zátažné (jednolícní, oboulícní, obourubní a interlokové). 3. Pletařské vazby zátažné speciální - pevné začátky, rozparovací řady, vazby tvarované pleteniny. 4. Pletařské vazby osnovní jednolícní a oboulícní. 5. Strukturní parametry zátažných pletenin hladkých. Vlastnosti zátažných a osnovních pletenin. 6. Činnosti pletařských strojů; vytváření oček, chytových a podložených kliček, převádění oček. 7. Zátažné pletařské stroje a technologie; pracovní a programové ústrojí plochých a okrouhlých strojů. 8. Vzorovací ústrojí zátažných pletacích strojů. Skupinová a individuální volba jehel. 9. Velkoprůměrové pletací stroje. 10. Osnovní pletařské stroje a technologie, pracovní ústrojí osnovních strojů a způsob ovládání pracovního ústrojí. 11. Vzorovací ústrojí osnovních pletacích strojů. 12. Plošné a prostorové tvarování pletenin. 13. Příprava materiálu pro zátažné a osnovní pletení. 14. Systémy přivádění nití. Systémy odvádění pleteniny. Cvičení: Teoretická cvičení: 1. Základní pletařské pojmy. Tvorba očka na jazýčkové jehle. Zámky plochého pletacího stroje. Chytová a podložená klička. 2. Patronování pletenin. Provázání oček pleteniny. Patronování rozparovacích řad. 3. Zátažné oboulícní vazby s vysokými a nízkými kolénky. 4. Barevně vzorované zátažné oboulícní pleteniny. 5. Vazby osnovních pletenin. 6. Teoretická část zápočtu. Praktická část cvičení realizovaná na plochých pletacích strojích: 1. Seznámení s plochým pletacím strojem. Pevné začátky na PPS. Zátažná oboulícní pletenina. 2. Rozparovací řady. 3. Základní ZO vazby s podloženými a chytovými kličkami. 4. Vazby s vyřazenými jehlami. 5. Vazby s posunem lůžka. 6. Individuální pletení vazeb, příprava na praktickou část zápočtu. 7. Osnovní jednolícní vazby - realizace vazby. 8. Praktická část zápočtu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 24 hodin za semestr
  • Projekt individuální - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Příprava materiálu pro pletení. Základní pletařské pojmy. Pletařské vazby (zátažné, osnovní a speciální), vlastnosti a geometrie pletenin. Pletařské stroje a technologie. Pracovní a programové ústrojí, funkční principy (vzorování, řízení a kontrola strojů), plošné a prostorové tvarování pletenin, systémy přivádění nití a odvádění pleteniny.
Student je schopen se orientovat v oblasti pletení.
Předpoklady
Základní znalost matematiky a mechaniky, znalosti v rozsahu předmětu Textilní technologie I.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: Přímá forma výuky - Aktivní účast na cvičeních i přednáškách, vypracování a úspěšné obhájení všech úloh teoretické a praktické části cvičení. Získání dovednosti při práci na plochých pletacích strojích, zhotovení vzorku složitější pleteniny podle předlohy. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Nepřímá forma výuky: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční formě). Vypracování zadání příslušných témat a projektových prací zadaných distanční formou. Odevzdání úkolů a projektových prací do konce semestru dle harmonogramu TUL. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Kovář, R. Pletení, skriptum FT TUL, Liberec 2005 (3.vydání). &, &.
  • SPENCER, D. Knitting Technology, Pergamon Press, Oxford 1989.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní