Předmět: Semináře z mechaniky a biomechaniky 1

« Zpět
Název předmětu Semináře z mechaniky a biomechaniky 1
Kód předmětu KTT/SVB1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Vymezení pojmu a úvod do mechaniky. 2. Funkční anatomie. 3. Návrh experimentu v mechanice. 4. Experimentální metody v biomechanice. 5. Biomechanické chování měkkých tkání. 6. Biomechanické chování tvrdých tkání. 7. Biomechanika krve. 8. Přehled používaných biomateriálů. 9. Interakce tkáně a syntetického materiálu. 10. Zvací přednáška.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Projektová výuka, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
  • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenta se základními pojmy v mechanice a biomechanice. V úvodní části student absolvuje úvod do nezbytné mechaniky pro porozumění základních principů a mechanického chování struktur. Následně student absolvuje úvod do nezbytné anatomie člověka pro možnost propojení s biomechanikou. V další části získá znalosti ze zobrazovacích metod, návrhu mechanického a biomechanického experimentu, biomechanické chování struktur - lidských tkání.
Student si osvojí základní pojmy v mechanice a biomechanice. Porozumí funkcím lidského těla, chování biologických materiálů a naučí se navrhovat experiment s ohledem na chování biologických materiálů.
Předpoklady
Znalosti matematiky a fyziky na vysokoškolské úrovni (BSP).

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Klasifikovaný zápočet: Vypracování a obhájení seminární práce
Doporučená literatura
  • Fung, Y. Biomechanics. Springer, 1993.
  • Křen a kol. Biomechanika. Skripta ZČU Plzeň.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní