Předmět: Sportovní horolezectví

« Zpět
Název předmětu Sportovní horolezectví
Kód předmětu KTV/HOR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
 • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Bouldering - zápočtové požadavky, základní aspekty zdravého a efektivního pohybu, odskoky, základní lezecké pozice a přesuny z nich. 2. Bouldering - no handy, lezení v položeném a kolmém profilu, typy chytů, typy úchopů. 3. Bouldering - lezení v převislém profilu, dynamický pohyb a skoky. 4. Bouldering - vymýšlení bouldrů, přelezy a korekce chyb. 5. Bouldering - specifické i nespecifícké prostředky a jejich využití v praxi, boulderingové hry. 6. Lezení - spolupráce lezce a jističe - komunikace, základy jištění, navazování, houpání. 7. Lezení - houpání, odskoky do lana (TR), jištění (TR). 8. Lezení - lezení na rychlost. 9. Lezení - slézání cest, manipulace s expreskami. 10. Lezení - krokování cest. 11. Bouldering - trénink dovedností. 12. Zápočty plus trénink na stěně. 13. Zápočty plus trénink boulderingu. 14. Zápočtová hodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy lezení na umělé lezecké stěně. Po absolvování kurzu by studenti měli mít dostatek teoretických vědomostí a praktických dovednosti k bezpečnému pohybu v lezeckých centrech.
Absolventi předmětu budou schopni samostatně navštěvovat lezecká centra a využít uvedené poznatky ve své praxi.
Předpoklady
- Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní docházka 75 %, praktické zvládnutí základních boulderingových dovedností, přelezení obtížnosti 5c (TR), zápočtový test.
Doporučená literatura
 • BALÁŠ, J. Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3361-9.
 • GILES, L. V., RHODES, E. C., TAUNTON, J. E. The Physiology of Rock Climbing. Sports Medicine.
 • HORST, E. J. Training for Climbing. Guilford: Globe Peqout, 2008. ISBN 978-07-6274-692-7.
 • KAREŠOVÁ. E. Metodický materiál pro výuku sportovního lezení. Liberec: TUL..
 • KAREŠOVÁ, E. Metodický materiál pro výuku sportovního lezení. Liberec, 2012.
 • VOMÁČKO, L., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-80-247-2174-3.
 • VOMÁČKO,S., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha : Grada, 2008. ISBN 80-2470-406-4.
 • WINTER, S. Sportovní lezení. České Budějovice: KOPP nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-7232-294-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -