Předmět: Jóga

« Zpět
Název předmětu Jóga
Kód předmětu KTV/JOG
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Doležalová Lenka, Mgr. Ph.D.
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvodní hodina - seznámení s požadavky, základní pravidla jógy. 2. Dechová cvičení, nácvik plného jógového dechu. 3. Nácvik různých druhů relaxace. 4. Pozdrav slunci A 5. Pozdrav slunci B 6. Cvičení na zlepšení pohyblivosti páteře. 7. Relaxační ásany 8. Ásany ve stoji - nácvik pozice bojovníků. 9. Ásany v sedu a v kleku 10. Ásany v lehu 11. Zdravotní omezení v józe. 12. - 13. Sestavy

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy jogy a poweryogy a ukázat na možnosti využití jogových cvičení v tělesné výchově a volném čase.
Student bude schopen správného technického provedení cvičení.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Podminky k udělení zápočtu: - 80% aktivní účast na cvičení - seminární práce - praktický zápočet - pozdrav slunci A a B
Doporučená literatura
  • POLÁŠEK, M. Joga. Bratislava : Šport, 1985. POLÁŠEK, M. Joga. Bratislava : Šport, 1985..
  • KREJČÍ, M. Jóga v praxi pedagoga. České Budějovice, 1995. ISBN 80-7040-129-X.
  • KREJČÍ, M. Setkání s jógou. České Budějovice : EM Grafika, 2003.. ISBN 80-239-2052-9.
  • POLÁŠEK, M. Joga (osem stupňov výcviku). Bratislava, Šport, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -