Předmět: Kondiční posilování

« Zpět
Název předmětu Kondiční posilování
Kód předmětu KTV/KPO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
1. Historie posilování, vliv posilování na lidský organismus - na hybný systém, kardiovaskulární systém, na složení těla, energetický metabolismus; vybavení fitcenter, dělení fitcenter; charakteristika cvičících. 2. Zvláštnosti posilování věkové - posilování mládeže, osob středního a staršího věku, žen a otylých. 3. Zjišťování vstupního stavu cvičících (měření, testy, zkrácených a oslabených svalových skupin, anamnéza, aspexe - Wellness program). 4. Tvorba cvičebního programu, základní pojmy, metody tréninku - flushing systém, frekvence tréninku; problematika výživy, zneužívání léků 5. Praktické osvojení zásobníku cviků: rotátory páteře, břišní svaly. Umístění svalů, jejich funkce, vzhled, testování, strečink, posilování. 6. Praktické osvojení zásobníku cviků: mezilopatkové? a hýžďové svaly. Umístění svalů, jejich funkce, vzhled, testování, strečink, posilování. 7. Praktické osvojení zásobníku cviků: zádové svaly, vzpřimovače, trapézové svaly. Umístění svalů, jejich funkce, vzhled, testování, strečink, posilování. 8. Praktické osvojení zásobníku cviků: deltové? a prsní svaly, vnější rotátory pažní kosti. Umístění svalů, jejich funkce, vzhled, testování, strečink, posilování. 9. Praktické osvojení zásobníku cviků: biceps a triceps paže, pilovitý sval přední. Umístění svalů, jejich funkce, vzhled, testování, strečink, posilování. 10. Praktické osvojení zásobníku cviků: hluboký sval pažní, svaly předloktí, přední strana stehen. Umístění svalů, jejich funkce, vzhled, testování, strečink, posilování. 11. Praktické osvojení zásobníku cviků: zadní strana stehen, lýtkové svaly, přední sval holenní. Umístění svalů, jejich funkce, vzhled, testování, strečink, posilování. 12. Praktické procvičení vlastních cvičebních programů. 13. Sportovní kulturistika. Informace o soutěžích v kulturistice a ukázka silového trojboje.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vlivu posilování na lidský organismus, se zjišťováním vstupního stavu cvičících, s vhodným protahování, s posilováním jednotlivých svalových skupin.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Základní znalosti z anatomie člověka.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

Podmínky k udělení zápočtu: - účast na výuce (maximálně 2 neúčasti); - písemný test
Doporučená literatura
  • FLEISCHMANN, J. , LINC, R. Anatomie člověka I. Praha: SPN, 1981. 268 s..
  • KOLOUCH, V. , BOHÁČKOVÁ, L. Cvičení ve fitcentrech - posilování (část A a B). Olomouc: UP, 1994. 350 s. ISBN 80-7067-369-9..
  • TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: RE-FIT, 1994. 60 s..
  • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha, Arsci, 2002. ISBN 80-86078-16-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní