Předmět: Moderní pohybové formy 2

« Zpět
Název předmětu Moderní pohybové formy 2
Kód předmětu KTV/MPF2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednáška: 1. Charakteristika a účinek vybraných cvičení. Metodické poznámky k jednotlivým cvičebním formám. Stavba hodiny. Výběr hudby. Cvičební názvosloví. Cvičení: Step aerobic- charakteristika, význam, metodický postup výuky. Circuit training - kruhový trénink - charakteristika, stavba hodiny, metodické pokyny. Metodické výstupy k předchozí tématice. P- class - problémové zóny - charakteristika, význam, metodické pokyny k dané problematice. Strečink - charakteristika a význam. Metodické výstupy k problematice předešlé hodiny. Pilates - charakteristika, význam, metodický postup výuky. Metodické výstupy k problematice předešlé hodiny. Bosu, charakteristika a metodický postup aerobně nebo zdravotně zaměřené lekce. Metodické výstupy k problematice předešlé hodiny. Powerjóga, dancejóga - charakteristika, metodické pokyny. Metodické výstupy k problematice předešlé hodiny. Fitbaly - charakteristika a význam cvičení s velkými míči, metodické pokyny.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se seznámí smožnostmi využití moderních pohybových forem v kondiční přípravě dětí a mládeže. Výuka je zaměřena na praktické dovednosti i teoretické vědomosti, které se týkají stavby hodiny, výběru hudby, cvičebního názvosloví atd. Každá hodina je zaměřena na jinou formu cvičení - step aerobik, bosu, cvičení s fitbaly, posilování s náčiním, powerjóga, dancejóga, P- class, Pilates atd.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.
KTV/MPF1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

metodický výstup + příprava písemný test
Doporučená literatura
 • ALTER, M. J. Strečink. Praha : Grada, 1998.
 • BLAHUŠOVÁ, E. Welness. Praha : Olympia, 1995.
 • DOBEŠ, M., DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme na velkém míči. Havířov : Domiga, 1999..
 • DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme s měkkým míčem. Havířov : Domiga, 2001..
 • DUFTON, J. Cvičení pilates. Praha : Svojtka & co., 2010..
 • HNÍZDIL, J., KIRCHNER, J., NOVOTNÁ, D. Spinning: technika jízdy, trénink, výběr hudby. Praha : Grada, 2005..
 • JARKOVSKÁ, H. Posilování v aerobiku. Praha : Fit club,1998..
 • KORTE, A. Pilates - fitness trénink pro tělo i duši. Praha : Vašut, 2008..
 • MACÁKOVÁ, M. Aerobik. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0057-3..
 • SEDLATÁ, L. Vymezení oběhové náročnosti lekce Indoor Cycling u mládeže ve věku 13 - 15 let. 2002..
 • TLAPÁK, P. Tvarování těla. Praha: ARSCI, 1999..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní