Předmět: Regenerace ve sportu

« Zpět
Název předmětu Regenerace ve sportu
Kód předmětu KTV/REGE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šeflová Iva, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy - únava a její druhy. 2. Stres, fyziologické aspekty zatěžování, generalizovaný adaptační syndrom. 3. Fyziologické parametry únavy. 4. Sportovní úrazy a poškození (prevence, regenerace x rehabilitace), rizika ve sportu. 5. Základní principy sportovního tréninku. 6. Regenerační prostředky pedagogické a psychologické 7. Regenerační prostředky farmakologické. 8. Regenerační prostředky biologické (biorytmy, spánek) 9. Regenerační prostředky biologické (racionální výživa, rehydratace, remineralizace) 10. Regenerační prostředky biologické (sportovní výživa, doplňky stravy) 11. Regenerační prostředky biologické (fyzikální a balneologické prostředky) 12. Regenerační prostředky biologické (regenerace pohybem, kompenzační cvičení)

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pozorování
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s různými metodami regenerace.
Student získá odborné kompetence pro volbu vhodného způsobu regenerace sportovců.
Předpoklady
Základní znalosti anatomie člověka

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Aktivní účast na seminářích, prezentace seminární práce na předem zvolené téma, správně vypracované pracovní listy.
Doporučená literatura
  • FOŘT, P. Výživa a sport. 1. vydání. Praha : Olympia, 1990.
  • JÁNOŠDEÁK, J. KVAPILÍK, J. Regenerácia síl športovcov. Bratislava : Šport, 1981.
  • JIRKA, Z. Regenerace a sport. Praha : Olympia, 1990.
  • MATĚJ, M. a kol. Sauna v prevenci a terapii. Martin : Osveta, 1984.
  • PODĚBRADSKÝ Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní