Předmět: Korpusová lingvistika

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Korpusová lingvistika
Kód předmětu KAJ/KOL
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Haupt Jaromír, Mgr. Ph.D.
 • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Syllabus Week 1: Introduction to the course, basic terms, history of corpus linguistics, types of corpora, Week 2: Type, tokens, lemmata, corcondances Week 3: Frequencies, collocations, colligations Week 4: Distribution, wordlists, keywords Week 5: Coca findings- home studies Week 6: Creating a corpus Week 7: Readings - home studies Week 8: CQL Week 9: Czech national corpus Week 10: Presentations + BNClab Week 11: Presentations + Learner corpus Week 12: Presentations + test Week 13: Presentations Part-time students cover the same topics in a shorter time.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s aspekty korpusové lingvistiky. Studentům budou představeny již existující korpusy, ale zároveň se naučí si vytvořit svůj vlastní elektronický korpus k účelům výuky, studia, překladu či výzkumu a budou schopni ho využít. Studenti se seznámí nástroji, platformami a metodami, které se využívají při tvorbě a analýze korpusů. Každý seminář obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude představeno dané téma a v praktické části si studenti vyzkouší jak s daným tématem pracovat.
Seznámení s korpusy a jejich využitím při studiu jazyka, ve výuce a při vědecké práci ( se zaměřením na baklářské práce).
Předpoklady
Znalost AJ na prahové úrovnu B2. Předmět je vyučován v aj.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Pozor předmět je vyučován v anglickém jazyce, předmět požaduje PC způsobilost. Domácí úkoly 10% Test 40 % Miniprezentace 40% Docházka 10% Ke splnění zápočtu je třeba získat 70 procent z celkového hodnocení.
Doporučená literatura
 • Baker, Paul, Andrew Hardie, and Tony McEnery. A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
 • Baker, Paul, Costas Gabrielatos, and Tony McEnery. Discourse Analysis and Media Attitudes: The Representation of Islam in the British Press. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
 • Baker, Paul. Sociolinguistics and Corpus Linguistics. Edinburg: Edinburgh University Press, 2010.
 • Baker, Paul. Using Corpora in Discourse Analysis. London / New York: Continuum, 2006.
 • Čermák, František et al. InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha: NLN, 2010.
 • Čermák, František. Korpus a korpusová lingvistika. Praha: Karlova univerzita, 2017.
 • Gablasova, Dana, Vaclav Brezina, and Tony McEnery. Collocations in Corpus-Based Language Learning Research: Identifying, Comparing, and Interpreting the Evidence. Language Learning, 67(S1). 2017.
 • Garside, Roger, Geoffrey Leech, and Tony McEnery. Corpus Annotation. Harlow: Longman, 1997.
 • Hunston, Susan. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • Love, Robbie, Clair Dembry, Andrew Hardie, Vaclav Brezina, and Tony McEnery. The Spoken BNC2014: designing and building a spoken corpus of everyday conversations.. International Journal of Corpus Linguistics, 22:3. 2017.
 • McEnery, Tony and Andrew Hardie. Corpus linguistics: method, theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
 • Reppen, Randi. Using Corpora in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní