Předmět: Korpusová lingvistika

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Korpusová lingvistika
Kód předmětu KAJ/KOL
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
 • Haupt Jaromír, Mgr. Ph.D.
 • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Syllabus Week 1, 18th September: Introduction to the course, basic terms, history of corpus linguistics, types of corpora, Week 2, 25th September: Type, tokens, lemmata, concordances Week 3, 2nd October: Frequencies, collocations, colligations Week 4, 9th October: Distribution, wordlists, keywords Week 5 16th October: Coca findings- home studies Week 6, 23rd October: Creating a corpus Week 7, 30th October: CQL Week 8, 6th November: CQL Week 9, 13th November: Czech National corpus Week 10, 20th November: Learner corpus Week 11, 27th November: Test, presentations 5- people Week 12, 4 th December: Presentations - 5 people Week 13, 11th December: Presentations - 5 people Week 14, 19th December: Presentations -5 people Part-time students 7.10. - Introduction 27.10. Type/ tokens/ frequencies 1.12. CQL Language 16.12. Creating a corpus/ Czech National corpus Presentations and the test will take place during the exam period.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Cvičení, E-learning, Studium metodou řešení problémů, Samostudium studentů
 • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s aspekty korpusové lingvistiky. Studentům budou představeny již existující korpusy, ale zároveň se naučí si vytvořit svůj vlastní elektronický korpus k účelům výuky, studia, překladu či výzkumu a budou schopni ho využít. Studenti se seznámí nástroji, platformami a metodami, které se využívají při tvorbě a analýze korpusů. Každý seminář obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části bude představeno dané téma a v praktické části si studenti vyzkouší jak s daným tématem pracovat.
Seznámení s korpusy a jejich využitím při studiu jazyka, ve výuce a při vědecké práci ( se zaměřením na baklářské práce).
Předpoklady
Znalost AJ na prahové úrovnu B2. Předmět je vyučován v aj.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce, Test

Pozor předmět je vyučován v anglickém jazyce, předmět požaduje PC způsobilost. A mini-research corpus study presentation - present your own created corpus, find frequencies, collocations, and colligations (35 per cent of the overall grade); the presentation does not mean just clicking on word sketch and presenting the information in this tool; one must dig more in the corpus to identify a notable finding about the corpus. An example will be given. A part of the presentation is an active preparation via a Google document, where the teacher will see the progress of the research and will guide the student throughout the whole process. Passing a theoretical test at the end of the semester (35 per cent of the overall grade) Doing homework (20 per cent of the overall grade). Attendance (10 per cent of the overall grade). To pass, you need to achieve 70 %.
Doporučená literatura
 • Baker, Paul, Andrew Hardie, and Tony McEnery. A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
 • Baker, Paul, Costas Gabrielatos, and Tony McEnery. Discourse Analysis and Media Attitudes: The Representation of Islam in the British Press. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
 • Baker, Paul. Sociolinguistics and Corpus Linguistics. Edinburg: Edinburgh University Press, 2010.
 • Baker, Paul. Using Corpora in Discourse Analysis. London / New York: Continuum, 2006.
 • Čermák, František et al. InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha: NLN, 2010.
 • Čermák, František. Korpus a korpusová lingvistika. Praha: Karlova univerzita, 2017.
 • Gablasova, Dana, Vaclav Brezina, and Tony McEnery. Collocations in Corpus-Based Language Learning Research: Identifying, Comparing, and Interpreting the Evidence. Language Learning, 67(S1). 2017.
 • Garside, Roger, Geoffrey Leech, and Tony McEnery. Corpus Annotation. Harlow: Longman, 1997.
 • Hunston, Susan. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • Love, Robbie, Clair Dembry, Andrew Hardie, Vaclav Brezina, and Tony McEnery. The Spoken BNC2014: designing and building a spoken corpus of everyday conversations.. International Journal of Corpus Linguistics, 22:3. 2017.
 • McEnery, Tony and Andrew Hardie. Corpus linguistics: method, theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
 • Reppen, Randi. Using Corpora in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní