Předmět: Civilizační výzvy 21. století

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Civilizační výzvy 21. století
Kód předmětu KFL/CVS
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Umlauf Václav, MTh. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Globální oteplování, jeho měření a důsledky. 2. Důvody a postup mizení živočišných druhů a ztráta biologické rozmanitosti. 3. Změna globální ekonomie, transformace měn, dluhu a funkce finančních derivátů, spekulativní krize. 4. Přeměna sociálně tržní demokracie na neoliberální systém a jeho důsledky. 5. Přechod od globální k regionální ekonomice. 6. Lokální války, krize demokracie a nástup populistických stran. 7. Přechod od klasického systému politických stran k přímé demokracii a k novým formám zastupitelské demokracie. 8. Role neziskovek a občanských hnutí na globální a na regionální úrovni. 9. Krize velkých médií a vznik světa simuláker a mediálních manipulací. 10. Vznik nezávislé zpravodajské společnosti, nová rizika sdílení informací. 11. Sociální sítě a společně sdílený svět hodnot a jednání. 12. Filosofická a společenská krize postmoderny a informaticky řízené společnosti. 13. Shrnutí kurzu, otázky

Studijní aktivity a metody výuky
Seminář
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 70 hodin za semestr
Výstupy z učení
Generace vyrostlá v novém tisíciletí (millennials, generace Y) bude stát před globálními planetárními výzvami, které klimatologové a geologové nazvali antropocén. Ke globálním proměnám klimatu a ekosféry přichází i nové výzvy dané konfliktním uspořádáním lidského světa v novém tisíciletí. Tyto výzvy se týkají ekonomiky, politiky, sociálního uspořádání a dopadu technologických změn. Kurz projde základní trendy ve zmíněných oblastech, které již nyní formují podobu třetího tisíciletí.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Závazná účast na cvičeních, četba studijních textů pro jednotlivé hodiny, zápočet ve formě povinného písemného referátu. (Presence in the course is required, preparatory reading for each lesson, seminal paper for credits)
Doporučená literatura
  • Acot, Pascal. Historie a změny klimatu: od velkého třesku ke klimatickým katastrofám (2006).
  • Houghton, John. Globální oteplování: úvod do studia změn klimatu a prostředí. (1998).
  • Chomsky, Noam. Člověk, moc a spravedlnost (2006).
  • Lipovetski, Gilles. Říše pomíjivosti (2002).
  • Piketty, Thomas. Kapitál v 21. století. (2015).
  • Streeck, Wolfgang. How Will Capitalism End? (2016).
  • Znoj, Milan et al. Demokracie v postliberální konstelaci (2015).


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní