Předmět: Dokumentární film ve výuce

» Seznam fakult » FP » KFL
Název předmětu Dokumentární film ve výuce
Kód předmětu KFL/DOKF
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Trčka Michal, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základy dokumentárního filmu; Projekce filmu 2. Roviny dokumentárního filmu, (téma DF, emoce hlavní postavy, postoje a řešení problémů hlavní postavy) Projekce filmu 3. Roviny dokumentárního filmu (způsob zpracování filmu, analýza jednotlivých scén); Projekce filmu 4. Základy používání dokumentárního filmu ve výuce; Projekce filmu 5. Reflexe emocí po filmové projekci; Projekce filmu 6. Metody práce s dokumentárním filmem; Projekce filmu 7. Jak vyučovat kontroverzní témata; Projekce filmu

Studijní aktivity a metody výuky
Seminář
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
V tomto kurzu se budeme zabývat možnostmi práce s dokumentárním filmem ve výuce. V rámci každé přednášky promítneme vybraný dokumentární film a budeme se zabývat jednotlivými aspekty práce s filmem s důrazem na praktickou práci s filmem ve výuce. Kurz směřuje k získání praktických dovedností pro práci s dokumentárním filmem v oblasti lidských práv. Filmové teorie se budeme dotýkat okrajově.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast při seminářích.
Doporučená literatura
  • BORDWELL, D. THOMPSONOVÁ, K. Dokumentární film, jiná kinematografie. AMU & Ji.hlava. Praha, 2004..
  • NICHOLS, B. Úvod do dokumentárního filmu. AMU a JSAF, Praha, 2010..
  • PĚKNÁ, E. (ed.). Dokumentární film ve výuce. Člověk v tísni, Praha, 2015..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -