Předmět: Czech Republic Geographical Aspects

» Seznam fakult » FP » KGE
Název předmětu Czech Republic Geographical Aspects
Kód předmětu KGE/CGA-E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.
 • Drápela Emil, Mgr. Ph.D.
 • Boháč Artur, RNDr. Ph.D.
 • Kocum Jan, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Fyzicko-geografická charakteristika České republiky 2. Fyzicko-geografická specifika Libereckého kraje 3. Urbánní oblasti v České republice 4. Dopravní infrastruktura v České republice 5. Geografie náboženství se zaměřením na Českou republiku 6. Politicko-geografická charakteristika České republiky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 20 hodin za semestr
 • Exkurze - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Učitelé katedry geografie přednášejí a nabízejí pro samostatnou práci studentů vybraná témata z geografie, která zahrnují jak kapitoly z fyzické tak humánní geografie České republiky, přičemž důraz je kladen na postihnutí specifik Libereckého kraje. Část výuky probíhá formou terénního cvičení.
Studenti se seznámí s geografickými specifiky České republiky se zaměřením na Liberecký kraj.
Předpoklady
Základní znalosti regionální geografie, fyzické geografie, humánní geografie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Student se účastní seminářů a samostatně pracuje na zadaném tématu, které na konci semestru prezentuje.
Doporučená literatura
 • AGNEW, J., MITCHELOVÁ, K., TOAL, G. A Companion to Political Geography. 2007.
 • HRNČIAROVÁ, T. Atlas krajiny České republiky. Bratislava, 2010.
 • Strahler A . Introducing Physical geography. . 2011.
 • Stump, R. W. Geography of Religion: Faith, Place and Space. Rowman and Littlefield, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -