Předmět: Historická exkurze

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Historická exkurze
Kód předmětu KHI/HEX1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Portmann Kateřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
viz anotace

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Exkurze - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Historická exkurze je každoročně uskutečňována do míst v České republice a příhraničí, spjatých s politickými, kulturními, hospodářskými a náboženskými dějinami. Jejím prostřednictvím studující blíže poznají určité jevy, přičemž se klade důraz na hloubku analýzy, nikoli na množství navštívených míst.
Studující se seznámí s částí regionálních i celozemských dějin bádáním v terénu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, znalost českých, československých i evropských starších a novějších dějin a dějin kultury.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Esej, Rozhovor

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
  • Gombrich, E. H. Příběh umění, Praha 1998.
  • Gombrich, E. H. Příběh umění, Praha 1998. &, &.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní