Předmět: Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu
Kód předmětu KHI/VDD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Ulvr Václav, Mgr.
Obsah předmětu
viz anotace

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozšiřuje dovednosti z didaktiky dějepisu a je vždy zaměřen na témata vyplývající z aktuálních potřeb a trendů. Hlavní náplní semináře je anylýza českých a zahraničních učebnic dějepisu s ohledem na pedagogickou praxi.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; prostudovaná doporučená literatura.
Doporučená literatura
 • --. Rámcové plány pro výuku dějepisu. &, &.
 • --. Učebnice dějepisu pro ZŠ.
 • Bruner, J.S. Teoretické předpoklady struktury dějepisného učiva a její realizace v tematickém celku.. Ústí nad Labem, 1971.
 • Čapek, V. Problémy a tendence vyučování dějepisu v současném světě.. Praha, 1970.
 • Mejstřík, V. Metodika dějepisu jako učebního předmětu.. Praha, 1964.
 • Průcha,J. Moderní pedagogika.. Praha, PORTÁL, 1997.
 • Průcha,J. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. Brno, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní