Předmět: Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 1

» Seznam fakult » FP » KHI
Název předmětu Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 1
Kód předmětu KHI/VN1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Ulvr Michal, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Katedra historie připravila pro zimní semestr AR 2022/2023 cyklus přednášek jednotlivých členů katedry a přizvaných hostů, kteří na vybraných příkladech představí toto téma z pohledu svého profesního zaměření. Místa paměti představují vědomě vytvořené ztvárnění minulosti, symbolické vyjádření kolektivních hodnot a sdíleného vztahu k minulosti. Hrají významnou roli při formování kolektivní komemorace, potažmo kolektivní identity. Výzkum paměťové kultury - a jejího důležitého segmentu, jímž pamětních míst jsou - představuje jednu z významných metod zkoumání společnosti a prostředek k pochopení, jak je minulost reprodukována, aktualizována, znovu prožívána, politizována a využívána v současnosti. 3. 10. blok 12:30 - 14:00 Anna Habánová, úvod do problematiky, vymezení úkolů, elearning blok 16:10 - 17:50 Michal Ulvr "Youtuber jako aktér "obnovy" míst paměti - Cerro Gordo, Adventures with Purpose a další příklady "zmrtvýchvstání" a popularizace zapomenutých míst (nejen) americké historie 17. 10. blok 12:30 - 14:00 blok 16:10 - 17:50 Vojtěch Kessler (HÚ AV ČR): Role míst paměti při vytváření státní a národní identity 31. 10. blok 12:30 - 14:00 Milan Svoboda "Hřbitov - místo paměti i zapomnění". blok 16:10 - 17:50 Pavel Smrž Místa paměti Velké války: fortová pevnost Přemyšl. 14. 11. blok 12:30 - 14:00 Jan Rychlík Hory jako místa národní paměti: Krkonoše jako společné místo paměti pro Čechy i Němce blok 16:10 - 17:50 Milan Ducháček Šafaříkova tumba na Olšanech a trojí vrstva paměti "slovanského" národopisu. 28. 11. blok 12:30 - 14:00 Anna Habánová Umělecká podoba pomníků padlým v 1. světové válce blok 16:10 - 17:50 Jaroslav Pažout Německé válečné hroby v komunistickém Československu 12. 12. blok 12:30 - 14:00 Markéta Lhotová Muzea jako místa paměti blok 16:10 - 17:50 Kateřina Hrušková Paláce, továrny, drikety - mizející místa paměti jabloneckého bižuterního průmyslu

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je věnován aktuálně zvolenému tématu z novodobých dějin obecných; cyklus přednášek seznamuje s novými poznatky vědeckého výzkumu. Konkrétní název přednášky je zveřejněn před začátkem semestru.
Odpovídá vymezení předmětu a požadavkům stanoveným v sylabu.
Předpoklady
Splnění předcházejících studijních povinností, viz studijní program.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Aktivní účast; prostudovaná doporučená literatura
Doporučená literatura
  • Durman, K. Popely ještě žhavé. Válka a nukleární mír. Praha, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní